Malttia verotukseen ja rohkeita työllisyysuudistuksia – ostovoima vahvemmaksi

Palvelutalouden kivijalka on kuluttajien ostovoima, jota nopeasti kohonnut inflaatio on syönyt. Kuluttajien ostovoima luo edellytykset talouskasvulle ja vihreille valinnoille sekä vahvistaa osallisuutta talouteen.

Yksityisen sektorin kulutuksella on merkitystä, koska se muodostaa noin puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Sillä on merkittävä vaikutus niin työllisyyteen kuin teollisuuden kysyntään. Talouden hyvä vire ja yritysten edellytykset työllistää vahvistavat osaltaan ostovoimaa sekä luottamusta, joka on epävakaina aikoina ollut koetuksella. Kuluttajien ostovoima tulee turvata työn verotusta keventämällä.

Sosiaaliturvaan tarvitaan nopeasti rakenteellisia uudistuksia. Kannustinloukkujen purkamisella tulee varmistaa toimeentulo ja tehdä työn vastaanottamisesta turvallista. Korkeamman työllisyyden kautta voidaan integroida yhä useampi vahvemmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja vahvistaa sekä julkista taloutta että ostovoimaa.

Rakenneuudistuksia tarvitaan myös työmarkkinoilla. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on muuttanut voimakkaasti kaupan toimintaa ja työtehtäviä. Kauppa elää 24/7-sykkeellä ja kilpailee kansainvälisten verkkokauppojen kanssa. Työlainsäädännön tulee tunnistaa tapahtunut muutos ja tukea työelämän kehitystä.

Kauppa palvelee ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta. Toimialan voimakas digitalisoituminen ja vihreä siirtymä edellyttävät työvoiman saatavuuden turvaamista sekä panostusta osaamiseen kaikilla koulutusasteilla. Osaajia alalle tarvitaan yhä enemmän myös ulkomailta.

Menestyminen palvelutalouden kilpailussa edellyttää huomattavasti nykyistä suurempia panostuksia kuluttajaliiketoiminnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöhön (TKI), jotta toimiala voi menestyä digitalisoituvilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tarvittavat toimet:

 

Verokiila tekee palveluista kalliita ja syö ostovoimaa

Kokeilun kautta todellisuus selville – niin yritysten kuin työntekijöiden kannalta

16.09.2022 Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto

Kaupan liitto esittää määräaikaista lakikokeilua paikallisesta sopimisesta. Erityisesti kokeilun kohteena tulisi olla nykyistä laajemmat työaikajoustot työaikalakiin. Ja kuten hyvään ja huolelliseen lainsäädäntöön kuuluu, kokeilusta kuuluu tehdä kattava vaikutusarvio työntekijöiden ja työnantajien kokemuksista sekä kokeilun vaikutuksista työllisyyteen, kilpailukykyyn ja työvoiman saantiin.