Vastuullisuus Kaupan liiton toiminnassa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys osana Kaupan liiton strategiaa, toimintaa ja ratkaisuja

Vastuullisuustoimia on tehty Kaupan liitossa jo pitkään

Vastuullisuustyö on osa Kaupan liiton strategian ja toiminnan suunnittelua

Olennaisuusanalyysi tukee vastuullisuuden painopisteiden valinnassa

Kaupalle olennaisten vastuullisuusteemojen kirjo on hyvin laaja, selvisi vuonna 2020 strategiatyön rinnalla toteuttamassamme olennaisuusanalyysissa. Kaupan toimialan yrityksillä nähtiin olevan kosketuspintaa ja vaikutusta kaikkiin 17 YK:n kestävän kehityksen päätavoitteeseen.

 

 

 

 

 

 

Vastuullisuusviestintää, kampanjoita ja tapahtumia

Kaupan liitto tukee jäsenyrityksiään niiden vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työssä mm. tuottamalla ajankohtaista tutkimustietoa sekä järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia.

Liitto kehittää työkaluja ja oppaita  – itse ja yhdessä kumppaneiden kanssa – alan yrityksille vastuullisen arjen tueksi.

Jäsenyritysten ja -liittojen toimista ja teoista kerrotaan säännöllisesti Kauppa.fi-verkkosivuilla case-tarinoin.

Liitto on toteuttanut  keskeisiin vastuullisuusteemoihin liittyviä kampanjoita tärkeiden kumppaneiden kanssa, esimerkkeinä Ollaan ihmisiksi -kampanja, Vastuullinen työnantaja -kampanja, Varo huijareita verkossa -kampanja sekä Kassi-info-verkkosivut ja -kampanja muovikassien vähentämiseksi.

Kaupan liitto sitoutuu hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin

Kaupan liitto on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin. Olemme mukana Euroopan unionin edunvalvojien rekisterissä, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä EU:ssa. Noudatamme kotimaan edunvalvonnassa samoja periaatteita.

Kannatamme avoimuusrekisteriä Suomeen ja osallistumme aktiivisesti sen kehittämiseen.

Olemme julkaisseet liiton tuloslaskelma- ja tasetiedot vuodesta 2016 lähtien ja kerromme vaalirahoituksemme kohteet ja budjetin.