kiertotalous kuluttajakaupassa

Kiertotalous kuluttajakaupassa

Pelikirja kiertotalouden toteuttamiseen kuluttajakaupassa

Mitä on kiertotalous?

Yleisellä tasolla tarkastellen kiertotalous määritellään talousmallina, joka toimii luonnon kantokyvyn rajoissa kolmen pääperiaatteen kautta: 1) jäte ja päästöt suunnitellaan pois 2) materiaali pidetään kierrossa korkea-arvoisena ja 3) huolehditaan luonnonjärjestelmien uudistumiskyvystä ja edistetään sitä.

Kiertotalous kaupan alalla voidaan esittää viiden toisiinsa linkittyvän osa-alueen kautta. Kehitystyössä onkin tärkeää ottaa huomioon nämä kaikki osa-alueet, jotta päästään aidosti kiertotalouden mukaiseen toimintamalliin: 1) tuotteet 2) kiertotalouden liiketoimintamallit ja liiketoimintaekosysteemit 3) toimitilat 4) logistiikka ja käänteinen logistiikka 5) kierrätyksen edistäminen ja jätteiden synnyn ehkäisy.

Kyseessä ei siis ole pelkästään kierrätystalous, vaan kiertotalouden toimintamalleilla suunnitellaan kestävää kasvua, tuotteita ja palveluita ja uutta liiketoimintaa kilpailuedun ja pidemmällä tähtäimellä kilpailukyvyn turvaamiseksi.

 

 

 

Tutustu Kiertotalous kuluttajakaupassa -verkkokirjaan

Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja

Pelikirja lukuisten case-esimerkkiensä kera antaa sinulle kattavan kuvan ja tietopaketin kaupan alan kiertotalouden nykytilasta, liiketoimintapotentiaalista sekä sääntely-ympäristöstä. Sen tavoitteena on antaa lukijalle eväät ja inspiraatio kehittämistyöhön ja siten vauhdittaa koko alan siirtymää kohti kiertotalouden toimintamallia.

Työkalupakin avulla voit suunnitella yrityksesi liiketoiminnan kiertotalousratkaisuja. Työkalupakkiin kuuluvat tarkistuslistat auttavat sinua ottamaan olennaiset asiat huomioon eri näkökulmista. 

Voit ladata nappulasta kokonaisen pelikirjan tai edetä osa kerrallaan haluamassasi järjestyksessä alla olevien otsikoiden mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykytila ja potentiaali

Kaupan ala elää murrosvaihetta, jossa kiertotalouden toimintamallit ovat jo joidenkin edelläkävijäyritysten arkipäivää, mutta suurin systeemitason muutos on vielä edessä. Kaupan alalla on huima potentiaali asiakasrajapinnassa kulutuksen ohjaamisessa kohti kestävämpää suuntaa. Tässä roolissa kaupan alalla on myös merkittävä mahdollisuus saada kiertotalousratkaisujen avulla alas toimitusketjun ja käytön aikaisia CO2-päästöjä (scope 3) sekä taklata luontokatoa.

Pelikirjan visio kuluttajakaupan alalle onkin seuraava:

“Vuonna 2035 suomalainen kaupan toimiala on edelläkävijä kiertotalousliiketoiminnassa, jonka ytimessä on tuotteiden kierrossa pitäminen korkea-arvoisina yhdessä asiakkaiden kanssa. Elinkaarimalliin perustuvat tuote palveluna -konseptit muodostavat korjaus-, huolto- ja kunnostuspalveluiden kanssa jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuvan asiakaspolun, jolla vähähiilinen kiertotalouselämäntyyli on osa hyvää arkea.”

Kiertotalous ja sääntely

Suomessa ei ole erillistä tai kaiken kattavaa kiertotalouslakia, vaan kiertotaloustoiminnassa on huomioitava laajasti aina kulloinkin kyseessä olevan toiminnan luonne. Tämä määrittää sovellettavan sääntelyn.

Etenkin kaupan alalla tapahtuvaan kiertotaloustoimintaan soveltuvaa tai tuotekohtaista lainsäädäntöä on runsaasti, ja se on jatkuvassa muutoksessa niin Suomessa, EU:ssa kuin kansainvälisesti. Osa sääntelystä voi kuitenkin olla toiminnan kannalta oleellisempaa.

Pelikirjan sääntelyosion tarkastelussa on kuluttajansuojaan liittyvä sääntely, immateriaalioikeudet sekä tietosuojaa koskevat velvoitteet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimijaverkostot: vaatteet ja kodintekstiilit, urheiluvarusteet, kodinkoneet ja elektroniikka

Kiertotalouden toimijaverkostot eli liiketoimintaekosysteemit ovat kokonaisia arvoverkostoja, jotka yhdessä kehittävät tuotteita, palveluita ja ratkaisuja kiertotalouden periaatteita ja liiketoimintamalleja hyödyntämällä.

Kiertotalouden toimijaverkostoissa jokaisella verkoston yrityksellä on taloudellinen insentiivi eli houkutin olla mukana verkostossa. Tämän lisäksi verkoston tarkoituksena on luoda saumaton toimintamalli, jossa tavara pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään mahdollisimman korkea-arvoisena. Asiakkaalle tämä verkostomainen toimintamalli tarkoittaa hyvää ja erittäin helpoksi tehtyä asiakaskokemusta.

Esittelemme tässä luvussa vaatteiden ja kodintekstiilien, urheiluvarusteiden sekä kodinkoneiden ja elektroniikan toimijaverkostojen esimerkit.

Työkalupakki

Työkalupakin työkalut on suunniteltu kaikille kaupan alan toimijoille, ja pakin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja suunnittelemaan liiketoiminnan kiertotalousratkaisuja sekä asiakaskokemusta. Työkalupakki muodostaa kokonaisuuden, eli liikkeelle kannattaa lähteä ensimmäisestä työkalusta eli nykytilan kuvauksesta ja jatkaa siitä järjestyksessä eteenpäin. Hyödynnä työkaluja osana strategista ja jatkuvaa kehittämistyötä esimerkiksi sisäisissä tiimipalavereissa tai kehitystyöpajoissa.

Kysymyksiä ja vastauksia kiertotaloudesta

Kiertotalous kuluttajakaupassa -webinaari

Miten kiertotaloutta edistetään kaupan alalla ja miltä tulevaisuus näyttää? Mitä kuluttaja voi tehdä edistääkseen kiertotaloutta? Minkälaisia palveluita kuluttajat kaipaavat ja ovat valmiita käyttämään ja millaisia palveluita on jo tarjolla?

Näistä kysymyksistä keskustellaan Kiertotalous kaupassa -webinaarissa, joka on osa kansallisen Kiertotalousohjelman Hyvän kiertoon – webinaarisarjaa, jonka järjestävät Kiertotalousohjelman vastuuministeriöt ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

 

 

 

 

 

 

 

Lisämateriaalit