Työkaluja yritysvastuun tueksi

Hyödynnä työkaluja ja tutkimuksia yrityksen vastuullisuustoimien toteuttamisessa

Pelikirja kiertotalouden toteuttamiseen kuluttajakaupassa

Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirjan tavoitteena on saada lukija inspiroitumaan kiertotalouden liiketaloudellisista mahdollisuuksista, kääriä hihat ja lähteä kehitystyöhön sekä yrityksen sisällä että yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Pelikirja on toteutettu osana Kiertotalous kuluttajakaupassa -hanketta yhteistyössä ympäristöministeriön, työ -ja elinkeinoministeriön sekä Kaupan liiton kanssa.

Tutkimuksia vastuullisesta kuluttamisesta

Kestävän liiketoiminnan johtaminen

Kaupan liitto on koonnut erityisesti pk-yritysten vastuullisuustyön tueksi kaksiosaisen työkalun, joka sisältää tarkistuslistoista koostuvan Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun sekä Kerro vastuullisuudesta – vinkkejä viestintään -oppaan.

Kokonaisuuden tarkoituksena on inspiroida ja innostaa yrityksiä alkuun vastuullisuustyössään ja tarjota konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja viestintävinkkejä.

Verkkokurssi vaikeiden asiakastilanteiden hallintaan

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin toteuttama verkkokurssi käsittelee vaikeiden asiakastilanteiden hallintaa ja ennakointia. Kurssin käytyäsi tunnistat mahdolliset uhka- ja vaaratilanteet, osaat varautua niihin ennakolta ja tiedät toimintaperiaatteet eri tilanteissa.

Noin 20 minuutissa suoritettava kurssi on kätevä ja helposti tarjottava perehdytyspaketin ja opetusmateriaalin tukiaineisto myös uuden työntekijän, esimerkiksi kausityöntekijän aloittaessa myymälätyössä.

Häirintään puuttuminen kaupan alalla

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat julkaisseet yhdessä toimintaohjeistuksen häirinnän ja seksuaalisen häirinnän estämiseksi, ehkäisemiseksi ja asiaan puuttumiseksi alan yrityksissä. Mukana ohjeistuksessa on suositus asiakkaan varoitusmenettelystä häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan varalle.

Ohjeistus on merkittävä edistysaskel Suomen suurimman toimialan työsuojelukäytäntöjen parantamiseksi. Liitot suosittelevat, että ohjeistuksen avulla alan yrityksissä ja työpaikoilla päivitetään, kehitetään ja otetaan käyttöön erilaisia keinovalikoimia, joilla kaikenlaista häirintää estetään ja ehkäistään laajasti.

 

 

 

 

 

 

Syrjinnän vastainen ohje työnantajille

Syrjimättömyyteen, yhdenvertaisuuteen ja tasapuoliseen kohteluun liittyvät kysymykset kannattaa huomioida päätöstenteossa sekä erilaisia ohjeistuksia ja linjauksia laadittaessa. Kaupan liitto on koonnut ohjeen kiellettyyn syrjintään ja tasapuoliseen kohteluun liittyvistä velvoitteista työsuhteissa.

 

 

 

 

Akkuopas ladattavien laitteiden akkujen turvalliseen käsittelyyn

Kuluttajaelektroniikassa ja sähkötyökaluissa käytetyt litiumioniakut ovat väärin käsiteltynä todellinen turvallisuusriski esimerkiksi kauppojen varastoissa tai myymälöissä. Kaupan alan ammattilaisille suunnattu Akkuopas.fi tarjoaa perustiedot akkujen turvalliseen käsittelyyn.

 

 

 

 

 

Varastotyo.fi -sivusto kaupan varastojen työturvallisuuden tueksi

Kauppojen varastotyön tueksi on tuotettu uusi verkkoaineisto Varastotyö.fi. Verkkosivuston tarkoituksena on toimia työturvallisuuden, työsuojelutoiminnan ja turvallisuusjohtamisen apuna kaupan varastotyössä. Työturvallisuuskeskuksen vedossa tuotettu aineisto toimii hyödyllisenä perehdytyspakettina työpaikoilla.

Lue myös: Toimi turvallisesti kaupan varastossa – uusi verkkosivusto varastojen työturvallisuuden tueksi

 

 

 

 

 

Kaupan työsuojelu -opas

Sekä työnantajien että työntekijöiden on tärkeää tuntea työn ja työympäristön vaaratekijät ja parantaa työturvallisuutta yhteistyössä. Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa laatineet Kaupan työsuojelu -oppaan.

Voit ladata oppaan maksutta PDF-versiona tai tilata sen painettuna 10 euron hintaan Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertakäyttömuovidirektiivi - toimintaohjeita kaupoille

Kertakäyttömuovituotteiden aiheuttama roskaantuminen on osassa EU-maita merkittävä ongelma. EU-komissio on vastannut siihen säätämällä kertakäyttömuovi- eli Single Use Plastics (SUP) -direktiivin. Sen tavoitteena on vähentää roskaantumista, edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla. Direktiivi edellyttää EU:n jäsenmailta tuoteryhmästä riippuen kertakäyttömuovituotteiden kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Olemme koostaneet SUP-direktiivistä tiiviin katsauksen, ja jäsensivuilla tarjoamme jäsenyrityksillemme laajemmin toimintaohjeita direktiivin toimiin valmistautumiseen.