Kansainvälinen kilpailu

Kauppa globaalina toimijana

Yhdenvertaiset toimintaedellytykset

Lähes puolet suomalaisten verkko-ostoksista tilataan Suomen ulkopuolelta. Muuttuneesta kilpailuympäristöstä huolimatta alan sääntely on edelleen laadittu pitkälti kansallista kivijalkakauppaa silmällä pitäen. Tarvitsemme samat säännöt kaikille kansainvälisessä kilpailussa.

Sisämarkkinoiden toimivuus

EU:ssa tulee pitää huolta eurooppalaisen kaupan alan toimintaedellytyksistä kasvavassa kansainvälisessä kilpailussa. Tämä edellyttää unionilta paremman sääntelyn periaatteiden jatkuvaa toimeenpanoa ja on erityisen tärkeää pk-yritysten näkökulmasta.