Reilua kilpailua ja kasvun mahdollistavaa sääntelyä

Ketterässä palveluyhteiskunnassa kuluttaja hankkii tuotteet ja palvelut hänelle parhaiten sopivien kanavien kautta – verkosta tai lähimyymälästä, kotimaasta tai ulkomailta.

Sääntelyn on tuettava toimialojen kehittymistä ja vastattava kuluttajakäyttäytymisen muutokseen. Talouskasvua ei tule jarruttaa kotikutoisin keinoin. On myös tärkeää, että kansallinen sääntely on linjassa kilpailija maiden kanssa. Markkinoiden on annettava toimia, sillä ne toimivat lopulta kuluttajien hyödyksi.

Alustatalouden nykyistä reilummat pelisäännöt palvelisivat kuluttajaa ja varmistaisivat suomalaisten yritysten pärjäämisen myös tulevaisuudessa. Tasa­puolisia pelisääntöjä tarvitaan erityisesti EU-­tasolla. Näin varmistetaan reilu kilpailuasetelma suomalaisten, eurooppalaisten ja globaalien digijättien kesken. Myös kotimaassa kilpailua tulee kehittää kuluttajan ja asiakkaan etua edistäen. Yritysten sääntelytaakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kauppa haluaa palvella siellä missä asiakkaat ovat. Kaavoituksen tulee mahdollistaa tämä sekä luoda edellytykset palveluiden kehittämiselle vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Jatkossa tarvitaan investointeja tukevan toimintaympäristön kehittämistä sekä kaavoitukseen sujuvuutta ja ennakoitavuutta.

Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkipalveluiden tuomista lähemmäksi kuluttajaa. Lääkkeiden on oltava paremmin saavutettavia ja käyttäjilleen edullisempia. Apteekkisääntelyn uudistaminen on lääkkeiden käyttäjien ja kansantalouden edun mukaista. Uudistuk­sella varmistetaan laadukas lääkeneuvonta, lääkitys­turvallisuus ja maankattavat palvelut.

Myös alkoholia halutaan ostaa normaaleista kaupan asiointipaikoista ja yhä useammin etänä. Kokemukset aikaisemmista alkoholilainsäädännön uudistuksista osoittavat, että alkoholin kokonaiskulutus ei ole noussut. Uudistustyötä kohti eurooppalaista mallia tulee jatkaa sallimalla viinien myynti päivittäistavara­kaupoissa ja varmistamalla eri osapuolten tasapuolinen kohtelu alkoholin etämyynnissä.

Tarvittavat toimet: