Neuvotteluloki

Kaupan neuvottelutulos hyväksytty liittojen hallinnoissa

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin perjantaina 14.2.2020 saavuttama neuvottelutulos ja uudet kaupan alan työehtosopimukset on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Osapuolet pääsivät neuvottelutulokseen keskenään ilman valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta. Tutustu tiedotteeseen. Kaupan liitto tiedottaa sopimuksen sisällöstä tarkemmin maanantaina 17.2. PAMin 4.2. käynnistämä ylityökielto päättyy välittömästi. Myös PAMin alun perin ilmoittamat työnseisaukset, joista ensimmiset olisivat alkaneet 18.2., peruuntuvat.

Neuvottelutulos saavutettu kaupan työehtosopimusneuvotteluissa

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat saavuttaneet perjantaina 14.2.2020 neuvottelutuloksen kaupan alan työehtosopimusneuvotteluissa. Neuvottelutulos menee seuraavaksi molempien osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin myöhemmin tänään, mikäli hallinnot hyväksyvät neuvottelutulokset. Liittojen hallinnot ovat koolla tänään iltapäivällä. Kaupan liitto ja PAM ovat neuvotelleet 9.1. alkaen solmiakseen kaupan alan työehtosopimuksen seuraavalle kahdelle vuodelle. Edellinen sopimus päättyi … Lue lisää

TES-neuvottelut jatkuvat perjantaina 14.2.2020

Kaupan liitto ja PAM jatkoivat tänään keskiviikkona 12.2.2020 työehtosopimusneuvotteluita valtakunnansovittelijan toimistolla. TES-neuvotteluita jatketaan seuraavan kerran perjantaina 14.2.2020 valtakunnansovittelijan johdolla. Osapuolet jatkavat taustatöiden tekemistä ennen seuraavaa neuvottelukertaa.

Kaupan alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat iltamyöhään

Kaupan liitto ja PAM jatkoivat työehtosopimusneuvotteluita maanantaina 10.2.2020 valtakunnansovittelijan toimistolla. Osapuolet siirtyivät valtakunnansovittelijan toimistolta jatkamaan neuvotteluita keskenään. Neuvotteluita jatkettiin iltaan asti. Kaupan liitto ja PAM jatkavat neuvotteluita seuraavan kerran keskiviikkona valtakunnansovittelijan johdolla.

PAM toimeenpanee lisää työtaistelutoimenpiteitä

PAMin Kaupan liitolle toimittaman tiedon mukaan uudet työtaistelutoimenpiteet kohdistuvat seuraavasti: Uudet työnseisaukset järjestetään lakkoina, jotka koskevat seuraavien työehtosopimusten mukaista työtä: Kaupan työehtosopimus Kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstön työehtosopimuspöytäkirja Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Lakot kohdistuvat seuraaviin yrityksiin: 24.2. klo 06.00 – 28.2. klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä Kesko Oyj … Lue lisää

PAMin työtaistelutoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin yrityksiin

PAMin Kaupan liitolle toimittaman tiedon mukaan työtaistelutoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin yrityksiin: Ylityökiellot Ylityökielto alkaa huomenna tiistaina 4.2. klo 6.00, ja se koskee kaupan työehtosopimuksen mukaisia töitä seuraavissa yrityksissä: Inex Partners Oy – Sipoon käyttötavara logistiikkakeskus ja päivittäistavaralogistiikka keskus sekä Keravan logistiikkakeskus Barona Logistiikkaratkaisut Oy – lnex Partners päivittäis- ja käyttötavaralogistiikkakeskus Transval Oy:n toiminnot lnex Partners Oy:ssä … Lue lisää

Kaupan työehtosopimusneuvottelut katkolla - PAM ilmoitti työtaistelutoimenpiteistä kaupan alalle

PAM katkaisi kaupan työehtosopimusneuvottelut perjantaina 31.1.2020. Maanantaina 3.2.2020 PAM ilmoitti ylityökiellosta ja työnseisauksista. Työnseisaukset järjestetään lakkoina ja käsittelykieltona. Ylityökielto alkaa tiistaina 4.2.2020 klo 06.00 ja päättyy erillisellä ilmoituksella tai kunnes uusi Kaupan työehtosopimus on sovittu. Lakot sijoittuvat seuraaville aikavälille: Tiistai 18.2.2020 klo 06.00 – lauantai 22.2.2020 klo 24.00 tai ennen 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä Torstai … Lue lisää

PAM katkaisi kaupan TES-neuvottelut

PAM katkaisi kaupan työehtosopimusneuvottelut perjantaina 31.1.2020. PAM ilmoitti tiedottavansa mahdollisista neuvottelutilanteeseen liityvistä päätöksistään maanantaina 3.2. Toistaiseksi mitään toimenpiteitä ei ole julistettu. Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Kaupan liitto pitää tilannetta erittäin harmillisena ja toivoo, että neuvotteluosapuolet pääsisivät jatkamaan hyvin edenneitä neuvotteluita mahdollisimman pian. Kaupan liitto tiedottaa välittömästi PAMin mahdollisista päätöksistä Neuvottelulokissa sekä nettisivuillaan. Todennäköisesti tiedossa … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi