Kaupan alan vastuullisuustyö

Hankkeita, sitoumuksia ja vaikuttamistyötä vastuullisuuden edistämiseksi.

Kaupan alan vastuullisuutta edistetään sekä sääntelyn kautta että vapaaehtoisilla sitoumuksilla

Esimerkkejä kaupalle ajankohtaisista EU:n yritysvastuu- ja kestävyyssääntelyhankkeista

EK:n seuraama vastuullisuussääntely

Osa myös kaupan alan yrityksiä koskettavista, vastuullisuuteen liittyvistä sääntelyhankkeista on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n erityisseurannassa. EK on koonnut tilannetietoja EU:n vastuullisuussääntelystä verkkosivuilleen.

EK: Kartalle EU:n vastuullisuussääntelystä – missä mennään? >>

Sitoumuksia ja sopimuksia

Kaupan liitto UN Global Compact -yhteisön jäsenenä

UN Global Compact on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2000 perustama vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite. Kaupan liitto sitoutuu Global Compactin kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen. Se edistää niitä toiminnassaan ja raportoi jatkossa joka toinen vuosi Communication on Engagement (CoE) -raportin muodossa käytännön toimista, joihin organisaatio on ryhtynyt tukeakseen UN Global Compactin periaatteita.

Kaupan vastuullisuustyö etenee – Kaupan liitto YK:n Global Compact -yhteisön jäseneksi >>

Kaupan liitto on myös liittynyt seuraaviin merkittäviin yhteiskuntasitoumuksiin ja sopimuksiin:

Esimerkkejä ajankohtaisista hankkeista ja yhteistyöverkostoista

 

 

 

 

 

Kaupan liiton jäsenliittojen vastuullisuustoimia

Kaupan vähähiilisyystiekartta tähtää alan hiilineutraaliuteen vuonna 2035

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartan tavoitteena on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035, ja että vuonna 2050 ala on lähes nollapäästöinen.

Yksin kauppa ei tätä kuitenkaan pysty saavuttamaan, vaan ala tarvitsee kannustimia investointeihin ja hankintoihin sekä uusia veroratkaisuja, jotka edistävät kaupan yritysten kustannuskilpailukykyä ja reilua kilpailuasetelmaa globaalissa, rajattomassa taloudessa.

Tiiviisti lähellä kuluttajia ja yrityksiä toimiva ja n. 282 000 ammattilaista työllistävä kauppa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävä ilmastonmuutoksen torjunnan mahdollistaja.