Vastuullisuus

Tavoitteita ja toimia kaupan alan vastuullisuuden edistämiseksi

Tavoitteena kestävästi kilpailukykyinen kauppa

Kaupan vastuullisuustyö

Kaupan alan vastuullisuutta edistetään sekä sääntelyn kautta että vapaaehtoisilla sitoumuksilla. Seuraamme yritysvastuusääntelyä ja teemme vaikuttamistyötä. Vastuullisuustyötä kehitetään myös useissa verkostoissa ja erilaisissa hankkeissa.

Ajankohtaista kaupan vastuullisuustyössä

Vastuullisuuden tavoitekuva ja seuranta

Kaupan liitto kokoaa alan vastuullisuustietoa nyt entistä johdonmukaisemmin. Liitossa on luotu kaupan vastuullisuuden tavoitekuva, jossa päätavoitteeksi kiteytyi kestävästi kilpailukykyinen kauppa. Toimiala rakentaa suomalaista hyvinvointia niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun kautta, ja osa-alueiden kehittymistä seurataan valittujen indikaattorien avulla.

Työkaluja ja tutkimuksia yritysvastuun tueksi

Hyödynnä työkaluja ja tutkimuksia yrityksen vastuullisuustoimien toteuttamisessa.

Vastuullisuus Kaupan liiton toiminnassa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osana Kaupan liiton strategiaa ja ratkaisuja. Vastuullisuustoimia on tehty liitossa jo pitkään.