Venäjän sotatoimet ja kauppa

Tietoa Venäjän sotatoimien vaikutuksista kaupan alan yrityksiin

Kaupan liitto seuraa Venäjän sotatoimia Ukrainassa ja tilanteen vaikutuksia kaupan alaan

Lisätietoja