Kauppa ja energiansäästö

Kokoamme tälle sivulle ajankohtaista tietoa, parhaita käytäntöjä ja ohjeita energiatehokkuudesta.

Uutisia aiheesta

Kaupan sähkö- ja lämpöenergian käyttö laskivat vuonna 2020 − hiilidioksidipäästöt vähenivät reilusti

Kaupan yritysten sähkön käyttö laski 7 prosenttia ja lämmön käyttö 3 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Kaupan hiili-indeksin mukaan kaupan hiilidioksidipäästöt puolestaan vähenivät 28 prosenttia vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Luvun suuruus selittyy sillä, että kaupan ala on nyt ensimmäistä kertaa laskenut mukaan hankintaperusteiset kasvihuonekaasupäästöt. Tämä tarkoittaa sitä, että ostoenergiassa on huomioitu uusiutuva ja päästötön sähkö- ja lämpöenergia.

Case-artikkelit aiheesta

R-kioski sähkönsäästötalkoissa: Kylmälaitteisiin ovia, kioskeihin led-valot, lauhdelämpö käyttöön

R-kioskeissa on ryhdytty tuumasta toimeen energian säästämiseksi. Viime vuosien aikana kylmälaitteisiin on asennettu ovia ja laitteissa on pyritty suosimaan keskuskoneellisia ratkaisuja. Seuraavaksi kioskeissa siirrytään pelkästään led-valojen käyttöön. Uusimmassa R-kioskissa puolestaan kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään ilman ja veden lämmittämiseen. Kolmessa vuodessa energian kulutuksesta on nipistetty 20 prosenttia ja sama säästötavoite jatkuu.  

Kaupan energiatehokkuussopimukset

Monet kaupan alan yritykset ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimuksiin. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja vaikuttava keino edistää energian tehokasta käyttöä.

Kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset >>

Tilanne 30.09.2022: 21 yritystä, 2702 toimipaikkaa

Kaupan liitto on mukana valtionhallinnon yhteisessä Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja haluaa sen kautta olla edistämässä sähkönsaannin jatkuvuutta.

Kaupan liitto viestii kaupan alan yrityksille ja muille sidosryhmilleen aktiivisesti energiatehokkuustoimenpiteiden merkityksestä. Liitto työstää myös toimialatasoista tietoa energiasäästöstä ja siihen liittyvistä keinoista sekä tietoa toimialan tilanteesta päätöksenteon tueksi. Lisäksi se tehostaa energiansäästöä toimistotiloissaan lämpötilaa ja valaistusta säätämällä.

Astetta alemmas -kampanjan sivuille on kerätty konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.

Uusiutuva kauppa 2035

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartan tavoitteena on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035, ja että vuonna 2050 ala on lähes nollapäästöinen.

Tiekartassa listataan myös tapoja, joilla siirtymää päästöttömiin, vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energian- ja voimanlähteisiin on alan yrityksissä jo tehty määrätietoisesti:
• hiilineutraalin sähköenergian laajamittainen käyttöönotto ml. tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia
• uusiutuvaan kaukolämpöön ja maalämpöön siirtyminen ja energiatehokkuussopimukset, automatisointi ja lämmön talteenotto
• investoinnit uusiin energiatehokkaisiin toimitiloihin
• logistiikan ja kuljetusten reitittämisen jatkuva tehostaminen ja siirtyminen päästöttömiin voimanlähteisiin
• materiaalihävikin pienentäminen pakkausten jatkuvan kehityksen kautta ja ruokahävikin pienentäminen mm. hinnoittelun avulla
• muovin käytön vähentäminen.

 

Lisätietoja