Kampanjat

#YhdessäEnemmän! – Kaupan liiton somekampanja viesti yritysten positiivisista teoista ja innovaatioista koronakeväänä

Kaupan liiton loppukeväästä 2020 toteuttaman somekampanjan tavoitteena oli nostaa esiin pieniä ja suuri positiivisia tekoja, joita kaupan alan yritykset ovat tehneet haasteellisen koronakevään aikana – välittäen, innovoiden ja turvallista toimintaympäristöä rakentaen. Samalla muistutimme siitä, miten yhdessä tekemällä voimme olla enemmän.

Vastuullinen kesäduuni 2021

Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on mukana jo yli 520 työnantajaa. Kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat S-ryhmä, EK, Talous ja nuoret TAT sekä T-media. Kaupan liitto jatkaa hankkeen asiantuntija- ja toimialakumppanina.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja tähtää vuonna 2021 100 000 kesätyöpaikkaan. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen: hyvään hakijakokemukseen, mielekkääseen työhön, perehdytykseen ja ohjaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen, kohtuulliseen palkkaan sekä kirjalliseen työsopimukseen ja todistukseen.

Mun elämä, mun vastuu - Stoppi näpistyksille ja vauhtia lasten taloustaidoille!

Talous ja nuoret TAT tuo alakouluille virtuaalisen oppitunnin, jonka avulla lapset oppivat vastuullisina yhteiskunnan jäseninä toimimista sekä syventävät ymmärrystään omistajuudesta ja taloustaidoistaan. Mun elämä, mun vastuu -oppitunneilla alakoululaiset oivaltavat yksilön vastuun merkityksen yhteiskunnan toiminnalle. TATin kumppaneina oppitunnin ja valtakunnallisen kiertueen toteutuksessa ovat Kaupan liitto, Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, Opetushallitus ja Poliisi.

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja -kampanja haastaa työnantajia keskustelemaan vastuullisuudesta läpi vuoden. Kaupan liitto on mukana Oikotie Työpaikkojen luotsaamassa kampanjassa asiantuntijakumppanina. Yrityksille kampanja tarjoaa mahdollisuuden vastuullisuustyöstä kertomiseen sekä yhdessä oppimiseen.

Lue myös: Vastuullinen työnantaja -kampanja käynnistyy – Kaupan liitto mukana asiantuntijakumppanina

Päättyneet kampanjat

Huijarit kuriin! - Turvallisempia nettiostoksia

Huijarit kuriin! -hankkeen tavoitteena on tarjota kuluttajille maksutonta neuvontaa ja koulutusta netissä tapahtuvista erilaisista huijauksista. Kuluttajaliiton kumppaneina hankkeessa ja kampanjassa ovat Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Euroopan kuluttajakeskus, Kyberturvallisuuskeskus (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom), Tulli, Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes sekä Rikosuhripäivystys.

Huijarit kuriin! -hankkeen juuret ovat Kaupan liiton muutama vuosi sitten käynnistämässä Varo huijareita verkossa -kampanjassa, jonka käynnistävänä voimana oli kaupan alan yritysten huoli yhä kasvavasta verkkokauppahuijaamisesta. Tärkeä yhteistyö huijausten ehkäisemiseksi jatkuu.

Hyvä kuluttajasuhde on yrityksen ja kuluttajan yhteinen etu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät käynnistivät yrittäjän päivänä 5.9.2019 Hyvä kuluttajasuhde -kampanjan, jolla opastetaan kaupan alan pk-yrityksiä kuluttajansuojan perusasioista. Tavoitteena on lisätä myyjien tietoisuutta ja taitoja, jotta he osaavat toimia oikein kaupankäynnin eri vaiheissa. Lopputuloksena on hyvä kuluttajasuhde, joka lisää kuluttajien luottamusta yritykseen.

Tutustu kampanjan sisältöihin:

Opi tunnistamaan ja välttämään nettihuijaus!

Kaupan liitto on mukana Kuluttajaliiton vetämässä Huijarit kuriin -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjotakuluttajille maksutonta neuvontaa ja koulutusta netissä tapahtuvista erilaisista huijauksista. Hankkeen aikana järjestetään myös vertaistukitoimintaa huijausten uhreille ja heidän läheisilleen.

Varo huijareita verkossa, puhelin €urolla

Kun tilaat lihasmassavalmisteen netistä, omalla vastuulla

Omalla vastuulla

Kun tilaat EU:n ulkopuolelta, vastuu on sinulla. Omalla vastuulla -kampanjan tarkoituksena on antaa nettishoppailijoille työkaluja siihen, miten valita netistä turvallisempia tuotteita. Kaupan liitto on mukana Tukesin vetämässä kampanjassa neljäntoista viranomaisen ja muun organisaation kanssa.

Kauppa muovitalkoissa

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

#Ollaanihmisiksi

Ollaan ihmisiksi - myös kaupassa

Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Ollaan ihmisiksi -kampanjalla haluttiin herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Vastuullinen kesäduuni

Kaupan liitto on jo usean vuoden ajan ollut mukana kampanjassa asiantuntija- ja toimialakumppanina kannustaen jäsenyrityksiään liittymään mukaan vastuullisten kesäduunitarjoajien joukkoon. Kampanjan tavoitteena on tarjota 14−29-vuotiaille nuorille yhteensä yli 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.

Ysit kesäduuniin Järvenpäässä

Ysit kesäduuniin -kesätyökampanja on Järvenpään kaupungin järjestämä haaste yhteistyössä Talous ja nuoret TATin, Kaupan liiton, Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjan sekä OP Keski-Uusimaan kanssa. Tahot haastoivat järvenpääläiset työnantajat tarjoamaan kesätyöpaikkoja yhdeksäsluokkalaisille nuorille ja nuoret hakemaan rohkeasti kesätöitä. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulunsa päättävä järvenpääläinen saisi kesätyöpaikan kesällä 2019.