Kampanjat

Hyvä kuluttajasuhde on yrityksen ja kuluttajan yhteinen etu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät käynnistivät yrittäjän päivänä 5.9.2019 Hyvä kuluttajasuhde -kampanjan, jolla opastetaan kaupan alan pk-yrityksiä kuluttajansuojan perusasioista. Tavoitteena on lisätä myyjien tietoisuutta ja taitoja, jotta he osaavat toimia oikein kaupankäynnin eri vaiheissa. Lopputuloksena on hyvä kuluttajasuhde, joka lisää kuluttajien luottamusta yritykseen.

Tutustu kampanjan sisältöihin, joita julkaistaan syksyn 2019 aikana:

Myös yritykset voivat kysyä kuluttajariitoihin neuvoja KKV:n kuluttajaneuvonnasta (5.9.19)

Käytä takuuapuria reklamaatioiden selvittämiseen (12.9.19)

Opi tunnistamaan ja välttämään nettihuijaus!

Kaupan liitto on mukana Kuluttajaliiton vetämässä Huijarit kuriin -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjotakuluttajille maksutonta neuvontaa ja koulutusta netissä tapahtuvista erilaisista huijauksista. Hankkeen aikana järjestetään myös vertaistukitoimintaa huijausten uhreille ja heidän läheisilleen.

Varo huijareita verkossa, puhelin €urolla

Kun tilaat lihasmassavalmisteen netistä, omalla vastuulla

Omalla vastuulla

Kun tilaat EU:n ulkopuolelta, vastuu on sinulla. Omalla vastuulla -kampanjan tarkoituksena on antaa nettishoppailijoille työkaluja siihen, miten valita netistä turvallisempia tuotteita. Kaupan liitto on mukana Tukesin vetämässä kampanjassa neljäntoista viranomaisen ja muun organisaation kanssa.

Kauppa muovitalkoissa

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

#Ollaanihmisiksi

Ollaan ihmisiksi - myös kaupassa

Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Vastuullinen kesäduuni

Kaupan liitto on jo usean vuoden ajan ollut mukana kampanjassa asiantuntija- ja toimialakumppanina kannustaen jäsenyrityksiään liittymään mukaan vastuullisten kesäduunitarjoajien joukkoon. Kampanjan tavoitteena on tarjota 14−29-vuotiaille nuorille yhteensä yli 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.

Ysit kesäduuniin Järvenpäässä

Ysit kesäduuniin -kesätyökampanja on Järvenpään kaupungin järjestämä haaste yhteistyössä Talous ja nuoret TATin, Kaupan liiton, Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjan sekä OP Keski-Uusimaan kanssa. Tahot haastoivat järvenpääläiset työnantajat tarjoamaan kesätyöpaikkoja yhdeksäsluokkalaisille nuorille ja nuoret hakemaan rohkeasti kesätöitä. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulunsa päättävä järvenpääläinen saisi kesätyöpaikan kesällä 2019.