Kampanjat

Päättyneet kampanjat

Ollaan ihmisiksi - toisillemme

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin yhteinen Ollaan ihmisiksi -kampanja ajoittuu joulusesongin aikaan 1.12.2023–5.1.2024. Kampanjalla halutaan herätellä asiakkaita miettimään omaa käytöstään niin myyjien kuin muiden asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin edistämisessä.

Mahdollisuuksien kauppa

Mahdollisuuksien kauppa -kampanja on Kaupan liiton ja sen jäsenliittojen yhdessä työstämä kampanja, jolla tavoitellaan erityisesti nuoria, jotka pohtivat eri ala- ja koulutusvaihtoehtoja sekä niihin hakemista maalis-huhtikuussa.

Laajemmin tietoja kaupan alan mahdollisuuksista on koottu sivustolle Kannattava kauppa.

Tulevaisuuden apteekit

Kaupan alan yhteinen apteekkihanke on viime maaliskuusta alkaen tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä poliitikkojen, muiden päättäjien ja sidosryhmien parissa lääkejakelun ja apteekkijärjestelmän uudistamiseksi. Hankkeen toimesta on käynnistetty kampanja, jolla lisätään medianäkyvyyttä myös kuluttajien suuntaan ennen eduskuntavaaleja 2023.

Kauppa mukana Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa

Kaupan liitto on mukana valtionhallinnon yhteisessä Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja haluaa sen kautta olla edistämässä sähkönsaannin jatkuvuutta.

Kaupan liitto viestii kaupan alan yrityksille ja muille sidosryhmilleen aktiivisesti energiatehokkuustoimenpiteiden merkityksestä. Liitto työstää myös toimialatasoista tietoa energiasäästöstä ja siihen liittyvistä keinoista sekä tietoa toimialan tilanteesta päätöksenteon tueksi. Lisäksi se tehostaa energiansäästöä toimistotiloissaan lämpötilaa ja valaistusta säätämällä.

Astetta alemmas -kampanjan sivuille on kerätty konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.

Ihmistä tarvitaan aina

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on käynnistänyt kampanjan, joka nostaa esille osaavat ihmiset tärkeiden ammattien takana. Myös Kaupan liitto on mukana kampanjakumppanina. Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja suurin nuorten työllistäjä, joka tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia hyvin erilaisille osaajille ja ammattilaisille.

Ihmistä tarvitaan aina -kampanjan viesti on kaupalle erittäin tärkeä. Kauppa haluaa yhdessä kumppanijoukon kanssa vahvistaa ymmärrystä ammattiosaajien merkityksestä ja lisätä ammatillisen osaamisen myönteistä näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Mun elämä, mun vastuu - Stoppi näpistyksille ja vauhtia lasten taloustaidoille!

Talous ja nuoret TAT tuo alakouluille virtuaalisen oppitunnin, jonka avulla lapset oppivat vastuullisina yhteiskunnan jäseninä toimimista sekä syventävät ymmärrystään omistajuudesta ja taloustaidoistaan. Mun elämä, mun vastuu -oppitunneilla alakoululaiset oivaltavat yksilön vastuun merkityksen yhteiskunnan toiminnalle. TATin kumppaneina oppitunnin ja valtakunnallisen kiertueen toteutuksessa ovat Kaupan liitto, Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, Opetushallitus ja Poliisi.

Zombiakku-kampanja ohjaa kuluttajaa lajittelemaan akut ja paristot oikein

Aika harva kuluttaja toimii oikein käytettyjen akkujen ja paristojen kanssa. Vaaratilanteita ja tulipaloja sattuu kotona ja kierrätyksessä. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat mukana Zombiakku-kampanjassa, jolla halutaan parantaa akku- ja paristokierrätyksen turvallisuutta. Kampanja pyrkii tavoittamaan erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia monella eri kanavalla.

Kaupan liiton jäsenyritykset voivat vapaasti hyödyntää kuluttajille suunnatulta kampanjasivustolta löytyviä materiaaleja. Niiden lisäksi sivustolla on runsaasti hyödyllisiä toimintaohjeita, joita alan asiantuntijaorganisaatiot ovat keränneet vaaratilanteiden varalle: zombiakku.fi.

Vastuullinen kesäduuni

Kaupan liitto on tulevana kesänäkin mukana Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Sen tavoitteena on tarjota nuorille laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia jälleen ensi kesänä. Kauppa on yksi suurimmista kesätöiden tarjoajista, joten sillä on merkittävä rooli vastuullisen työelämän esittelemisessä.  Kaupan liitto jatkaa hankkeen asiantuntija- ja toimialakumppanina.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja haluaa kiinnittää huomiota erityisesti oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kehittämiseen työpaikoilla sekä kesätyöntekijän ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Mukana on jälleen huikea määrä kumppaneita tarjoamassa nuorille onnistuneita kesätyöpaikkoja.

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työpaikka -yhteisö haastaa työnantajia keskustelemaan vastuullisuudesta läpi vuoden. Yrityksille yhteisö tarjoaa mahdollisuuden sitoutua vastuullisen työnantajuuden periaatteisiin ja kertoa omasta vastuullisuustyöstään sekä foorumin yhdessä oppimiseen. Vastuullinen työpaikka -yhteisössä on mukana niin vastuullisuusmatkansa alkumetreillä olevia organisaatioita kuin pidemmän aikaa matkaa läpinäkyvästi käyneitä tahoja.

Yhteisössä tutkitaan, jaetaan tietoa sekä esitellään konkreettisia esimerkkejä siitä, miten vastuullisuus toteutuu työelämässä.

Tutustu Vastuullinen työpaikka -yhteisöön täällä. 

#YhdessäEnemmän! – Kaupan liiton somekampanja viesti yritysten positiivisista teoista ja innovaatioista koronakeväänä

Kaupan liiton loppukeväästä 2020 toteuttaman somekampanjan tavoitteena oli nostaa esiin pieniä ja suuri positiivisia tekoja, joita kaupan alan yritykset ovat tehneet haasteellisen koronakevään aikana – välittäen, innovoiden ja turvallista toimintaympäristöä rakentaen. Samalla muistutimme siitä, miten yhdessä tekemällä voimme olla enemmän.

Huijarit kuriin! - Turvallisempia nettiostoksia

Huijarit kuriin! -hankkeen tavoitteena on tarjota kuluttajille maksutonta neuvontaa ja koulutusta netissä tapahtuvista erilaisista huijauksista. Kuluttajaliiton kumppaneina hankkeessa ja kampanjassa ovat Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Euroopan kuluttajakeskus, Kyberturvallisuuskeskus (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom), Tulli, Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes sekä Rikosuhripäivystys.

Huijarit kuriin! -hankkeen juuret ovat Kaupan liiton muutama vuosi sitten käynnistämässä Varo huijareita verkossa -kampanjassa, jonka käynnistävänä voimana oli kaupan alan yritysten huoli yhä kasvavasta verkkokauppahuijaamisesta. Tärkeä yhteistyö huijausten ehkäisemiseksi jatkuu.

Hyvä kuluttajasuhde on yrityksen ja kuluttajan yhteinen etu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät käynnistivät yrittäjän päivänä 5.9.2019 Hyvä kuluttajasuhde -kampanjan, jolla opastetaan kaupan alan pk-yrityksiä kuluttajansuojan perusasioista. Tavoitteena on lisätä myyjien tietoisuutta ja taitoja, jotta he osaavat toimia oikein kaupankäynnin eri vaiheissa. Lopputuloksena on hyvä kuluttajasuhde, joka lisää kuluttajien luottamusta yritykseen.

Tutustu kampanjan sisältöihin:

Opi tunnistamaan ja välttämään nettihuijaus!

Kaupan liitto on mukana Kuluttajaliiton vetämässä Huijarit kuriin -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjotakuluttajille maksutonta neuvontaa ja koulutusta netissä tapahtuvista erilaisista huijauksista. Hankkeen aikana järjestetään myös vertaistukitoimintaa huijausten uhreille ja heidän läheisilleen.

Omalla vastuulla

Kun tilaat EU:n ulkopuolelta, vastuu on sinulla. Omalla vastuulla -kampanjan tarkoituksena on antaa nettishoppailijoille työkaluja siihen, miten valita netistä turvallisempia tuotteita. Kaupan liitto on mukana Tukesin vetämässä kampanjassa neljäntoista viranomaisen ja muun organisaation kanssa.

Kauppa muovitalkoissa

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.