Hiili-indeksi seuraa kaupan alan päästöjen kehitystä

Kaupan hiili-indeksi on luotu osana kesäkuussa 2020 julkistettua Uusiutuva kauppa 2035 -tiekarttakokonaisuutta siinä esitettyjen skenaarioiden seurantaan. Indeksi on osa vähähiilisyystiekarttatyöhön liittyvää jalkautusta ja toimeenpanoa. Raportoimme hiili-indeksin kehittymisestä vuosittain lokakuussa Tilastokeskuksen julkistettua ilmapäästöjen ja energiatilinpidon tilastot.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi