Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#ympäristö

Suodata:
Julkaisu

Muovikassi green deal -sopimuksen väliarviointi, kaudelta 2016–08/2023 (tiivistelmä)

Lausuntodokumentti

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus)

Toimintasuunnitelma/ Ympäristövaliokunnan kokous 1/2022

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto ehdotuksista jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)

Raportti

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartta

Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Lausuntodokumentti

Eriävä mielipide ja täydentävä lausuma EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietintöön

Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi