Sisämarkkinoiden toimivuus

EU:ssa tulee pitää huolta eurooppalaisen kaupan alan toimintaedellytyksistä kasvavassa kansainvälisessä kilpailussa. Tämä edellyttää unionilta paremman sääntelyn periaatteiden jatkuvaa toimeenpanoa ja on erityisen tärkeää pk-yritysten näkökulmasta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi