Kaupan työllisyys

Kaupan alan tilastoja

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendisarja, kaikki sektorit

Kaupan työllisyyden kehitys vähittäis- ja tukkukaupassa, 1000 henkilöä

Naisten ja miesten määrän kehitys kaupan yrityksissä