Asiaa apteekeista

Miten apteekkijärjestelmän uudistamisen helpottaisi sinun arkeasi?

Uudistuksella voidaan parantaa kansalaisille välttämättömien palveluiden saavutettavuutta niin kivijalassa, alueellisesti kuin verkossa. Uudistus tulee tehdä turvallisuus edellä, muiden Pohjoismaiden sääntelystä saadut kokemukset huomioiden. Apteekkijärjestelmän uudistamisen ytimessä on turvallisen ja laadukkaan lääkeneuvonnan sekä maanlaajuisen lääkejakelun apteekkitoiminnan varmistaminen.

Näin uudistaisimme apteekkijärjestelmän turvallisesti:

  • Puretaan proviisoriomisteisuus – lääketurvallisuudella, farmaseuttisella asiantuntemuksella ja lääkeneuvonnalla ei ole mitään tekemistä apteekin omistusmuodon kanssa.
  • Sallitaan myös vain verkossa toimivat apteekit – tällä hetkellä verkkoapteekit on sidottu olemassa oleviin kivijalka-apteekkeihin.
  • Mahdollistetaan Fimean turvalliseksi arvioimien itsehoitolääkkeiden myynti myös muissa kuin apteekkien myyntikanavissa – helpotetaan ihmisten arkea, mutta tehdään uudistus hallitusti turvallisuus edellä ja asiantuntijoiden suositusten mukaisesti.
  • Tehdään apteekkitalouden uudistus, joka luo kuluttajille edullisemman ja yhteiskunnalle halvemman apteekkijärjestelmän.

Lue tarkemmin tavoitteistamme täältä

 

Asiaa apteekeista -blogit

KKV:n ehdotukset apteekkimarkkinan uudistamiseksi:

1. Lääkkeiden myyntihinnan ja apteekkiveron muutos
2. Apteekkien perustamisen lupaprosessin muutos
3. Apteekkien sijaintiin ja määrään liittyvästä sääntelystä luopuminen
4. Vain verkossa toimivien apteekkien salliminen
5. Apteekkien omistajuussääntelyn uudistus
6. Hintasääntelyn kehittäminen
7. Valittujen itsehoitolääkkeiden myyntipaikkojen vapauttaminen.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 5/2020