Asiaa apteekeista!

Yhtenä Kaupan liiton tavoitteista vaalikaudelle 2023–2027 on suomalaisen apteekkijärjestelmän uudistaminen.

Lääkejakelu on uudistettava kokonaisuutena vastaamaan ihmisten tarpeita. Tiukasti rajatusta, henkilöön sidotusta lääkkeiden vähittäisjakelun mallista, jossa vain hyvin rajattu määrä proviisoreja saa apteekkiluvan tulee luopua.

Uudistuksella voidaan parantaa palveluita niin kivijalassa, alueellisesti kuin verkkokaupassakin. Uudistuksessa tulee hyödyntää muiden Pohjoismaiden sääntelystä saadut kokemukset. Keskeistä uudistuksessa on varmistaa turvallinen ja laadukas lääkeneuvonta sekä maanlaajuinen lääkejakelu.

Tutustu tarkemmin kaupan alan apteekkitavoitteisiin >>

 

Suomi ansaitsee apteekkiuudistuksen

23.8.2022
Pia Pohja, johtaja, Kaupan liitto

Hallituksen lakiesitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamisesta on herättänyt vilkasta keskustelua. Eniten äänessä ovat olleet apteekkialan toimijat, jotka ovat maalailleet uhkakuvia kymmenien apteekkien lopettamisesta kannattamattomina. Kaupan suunnasta asiaa katsoen, hallituksen esityksen tavoite on hyvä ja kannatettava.  Asiakkaiden lääkemenot pienenevät ja samalla valtion lääkekorvausmenot vähenevät. Kannattamatonta yritystoimintaa ei myöskään väkisin pidä pitää pystyssä yhteiskunnan varoin.

Lue blogi >>

 

Lääkkeet asiakkaille kaikkialla Suomessa

29.9.2022
Liisa Hyssälä, ministeri

Joskus on kysytty, kuka sammuttaa valot, jos kaikki loppuu? Perukassa se viimeinen on yleensä kauppa. Kauppojen logistiikka toimii koko maassa niin hyvin, että päivässä tavara kuin tavara saavuttaa määränpäänsä, oli se sitten pohjoisessa tai idässä tai muualla maassa.  Jo nyt lääkekaapit kaupoissa palvelevatkin asiakkaita harvaan asutuilla alueilla tai vaikeiden kulkuyhteyksien päässä. Miten parantaa ja vahvistaa niidenkin asiakkaiden asemaa, jotka eivät asu liikeliepeillä ja tarvitsevat lääkkeitä?

Lue blogi >>

KKV:n ehdotukset apteekkimarkkinan uudistamiseksi:

1. Lääkkeiden myyntihinnan ja apteekkiveron muutos
2. Apteekkien perustamisen lupaprosessin muutos
3. Apteekkien sijaintiin ja määrään liittyvästä sääntelystä luopuminen
4. Vain verkossa toimivien apteekkien salliminen
5. Apteekkien omistajuussääntelyn uudistus
6. Hintasääntelyn kehittäminen
7. Valittujen itsehoitolääkkeiden myyntipaikkojen vapauttaminen.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 5/2020

Lisätietoja