Vähennetään muoviroskaa yhdessä

Muoviroskan vähentämiseen tähtäävä kertakäyttömuovidirektiivi (SUP) vaikuttaa vahvasti kauppaan

Mitä tuotteita kertakäyttömuovidirektiivi koskee?

Kertakäyttömuovidirektiivin velvoitteiden piiriin kuuluvat siinä nimetyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet ja kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Poikkeuksena ovat sellaiset pillit ja vanupuikot, jotka kuuluvat lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien soveltamisalaan.

Kerromme jäsensivuillamme tarkemmin direktiivin vaatimusten piiriin kuuluvista muovituotteista ja vaatimusten aikataulusta.

Sisältö pohjautuu tietoon, joka on ollut viranomaisilta saatavilla 10.9.2021.

Myyntikieltoja ja merkintävaatimuksia 23.8.2021 alkaen

Kertakäyttömuovidirektiivi sisältää tuoteryhmän mukaan myös tuotteiden myyntikieltoja ja merkintävaatimuksia. Ensimmäiset vaatimukset astuivat Suomessa voimaan 23.8.2021.

Esimerkiksi muovisia aterimia, pillejä, vanupuikkoja, ilmapallon varsia tai vaahdotetusta polystyreenistä valmistettuja elintarvikepakkauksia ei ole saanut 23.8.2021 jälkeen enää saattaa markkinoille. Muun muassa terveyssiteitä, tamponeja ja kosteuspyyhkeitä sekä suodattimia, joita käytetään tupakkatuotteiden kanssa, koskee merkintävaatimus kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa, ja juomamukeja tuotteessa ja ryhmäpakkauksessa. Merkintä on pitänyt tehdä kilpikonnasymbolilla 23.8.2021 alkaen.

Ennen 23.8.2021 markkinoille saatetut kertakäyttömuovituotteet saa myydä, vaikka niitä koskisi tuotekielto- tai merkintävaatimus. On kuitenkin huomioitava, että markkinoille saattaminen on tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville jäsenvaltion markkinoilla. SUP-direktiivin määritelmä eroaa siten monen muun tuotelainsäädännön markkinoille saattamisen määritelmästä.

Valmistajan varastossa olevat tuotteet ovat markkinoille saatettuja, jos ne on asetettu saataville. Jos suomalainen valmistaja on esimerkiksi valmistanut tuotteet ja markkinoi niitä, niin tuotteet katsotaan markkinoille saatetuiksi.

Kaupan yritykset saavat myydä Suomessa sekä omassa varastossaan että myymälässään olevat, ennen 23.8.2021 omistukseensa hankkimansa kertakäyttöiset muovituotteet, joihin kohdistuu rajoituksia tai merkintävaatimuksia 23.8.2021 alkaen. Myynnille ei ole määräaikaa.

Sisältö pohjautuu tietoon, joka on ollut viranomaisilta saatavilla 10.9.2021.

Ajankohtaiset tiedot kaupan alasta

Lisätietoa kertakäyttömuovidirektiivistä

Jäsenyrityksille tietoa vaatimuksista ja aikatauluista, hankinnalle suunnattu koulutuspaketti sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

Kertakäyttömuovidirektiivi (SUP) – tietoa kaupan yrityksille >> 

Tietoa direktiivistä viranomaisten verkkosivuilla:

Kertakäyttömuovidirektiivi (suomeksi)

Ympäristöministeriö: Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen >>

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Kertakäyttöiset muovituotteet SUP >>

EU-komissio: Single-use plastics >>