Sähköpostiosoitteesi:

Maksamisen trendit 17.2.

Finsk Handel skapar framgång


Arbetsgivarförbundet i handelsbranschen är en riksomfattande intresseorganisation som har till uppgift att främja handeln i Finland. Vi utvecklar företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsverksamhet samt bevakar våra medlemmars närings- och arbetsgivarintressen.

Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden i handelsbranschen. Förbundet förhandlar om kollektivavtalet i branschen, avgör arbetstvister, betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi vill utveckla vår medlemsrådgivning så att den blir allt mångsidigare och aktuellare. Vi upprätthåller en databank i handelsbranschen och informerar regelbundet medlemmarna om aktuella frågor i branschen. Vår viktigaste informationskanal är vår Internet-tjänst www.kauppa.fi.

Hur kan ni registrera på förbundets medlemmar betjäning?

Instruktion kan hittas här.