Tietopankki

Tulokset

Suodata:
Lausuntodokumentti

Finnish Commerce Federation’s feedback on rationalisation in reporting obligations

TES

Collective Agreement for the Commercial Sector and Wage Annex from 1 June 2023 to 31 January 2025

Esite

Kaupan liiton tavoitteet parlamenttikaudelle 2024-2029

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta

Ohje

Kaupan liitto ja PAM: Kaupan työehtosopimuksen 1.1.2024 voimaan tulevan palkkausjärjestelmän vaativuusluokituksen soveltamisohjeet

Lausuntodokumentti

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 70/2023 vp)

Työsuhde, TES

Kaupan ICT-toimihenkilöiden pöytäkirja 1.1.2024-31.1.2025

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto vahvistuspäätösluonnoksesta sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 2024–2027 ja 2028–2031

Tilasto

Tilastopaketti, ostopäällikköindeksi / 30.10.2023

Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi