Tietopankki

Tulokset

Suodata:
Lausuntodokumentti

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseksi suunnitelmaksi

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, elintarvikemarkkinalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tutkimus

Kosmetiikan kuluttajat ja kuluttajamarkkinat 2024

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto peruspankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta

Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi