Kaupan alan tilastoja

Tilastopaketit

Kaupan liiton Tutkimus ja talouspolitiikka -tiimissä tuotettuja ajantasaisia tilastopaketteja voi hyödyntää yleisen talouden tilannekuvan muodostamisessa. Mobiililaitteille suosittelemme tiedostojen lataamista.

Työvoima, marraskuu 2023 >
Kansantalous, marraskuu 2023 >
Julkinen talous, marraskuu 2023 >
Ostopäällikköindeksi, marraskuu 2023 >

Ennakkotieto, liikevaihdon vuosimuutos, vähittäiskaupan ja päivittäistavarakaupan yritykset

Kaupan myynti oli vuonna 2022 yhteensä 149,7 miljardia euroa

Vähittäiskaupan liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos

Autokaupan ja tukkukaupan liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon ja myynnin määrän trendisarja, 2015=100

Autokaupan ja tukkukaupan liikevaihdon ja myynnin määrän trendisarja, 2015=100

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendisarja, kaikki sektorit

Kaupan työllisyyden kehitys vähittäis- ja tukkukaupassa, 1000 henkilöä

Vähittäiskaupan työllisten vaihtuvuuden kehitys v. 2018–2022, prosenttia

Tukkukaupan työllisten vaihtuvuuden kehitys v. 2018–2022, prosenttia

Kauppa työllisti 290 000 työllistä vuonna 2022

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä

Sukupuolijakauman kehitys kaupan yrityksissä

Päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yritysten näkymät

Vähittäiskaupan myynnin volyymin kehitys, maavertailu, 2015=100

Tukkukaupan myynnin volyymin kehitys, maavertailu, 2015=100

Autokaupan myynnin volyymin kehitys, maavertailu, 2015=100