saavutettavuus

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupan liitto kannattaa esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvontatehtävien keskittämistä Liikenne- ja viestintävirastolle esitysluonnoksen mukaisesti. Todennäköisesti ratkaisu helpottaa yritysten asiointia viranomaisen kanssa ja vähentää riskiä sille, että yritykset saavat ristiriitaista tai päällekkäistä … Lue lisää

Prisma.fi-verkkokaupassa saavutettavuus on jo osa arkea

Reilu vuosi sitten tehty Prisma.fi-verkkokaupan uudistus antoi sysäyksen myös saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkokaupan Product Lead Kaisa Lepistö kertoo, että saavutettavuus on jo nyt tuonut sivuille selkeyttä, joka hyödyttää kaikkia verkkokaupan kävijöitä. Saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan verkkokaupoissa 28.6.2025.

Miksi saavutettavuus kannattaa?

Pia Pere-Vanhanen
Liian hailakka fontti vaalealla alustalla. Punavihreät kuviot puuroutumassa. Verkkosivut, joiden teksteihin tai toiminnallisuuksiin ei ruudunlukulaitteella pääse kiinni. Nämä ovat esimerkkejä haasteista, jotka saattavat hidastaa verkkokaupassa asiointia ja pahimmillaan katkaista asiakkaan ostopolun.

Saavutettavuus on yritykselle merkittävä kilpailuetu – valmistaudu lain muutoksiin jo hyvissä ajoin

Mitä hyötyä kaupan ala saa esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämisestä? Kuinka suurta osaa ihmisistä esteettömyys ja saavutettavuus koskee?  Entä mitä laki sanoo? Muun muassa näihin kysymyksiin syvennyttiin Avaavan ja Kaupan liiton järjestämässä tilaisuudessa: Saavutettavuuden huomioiminen verkkokaupoissa -tapahtumassa 5.12.2023.

Saavutettavuusvaatimukset ulottuvat myös verkkokauppoihin kesäkuusta 2025 lähtien

Digipalvelulaki laajenee koskemaan uusia palveluja, kuten kuluttajille tarkoitettuja verkkokauppoja, sähkökirjoja ja audiovisuaalisia sisältöpalveluita 28.6.2025 alkaen. Laki pureutuu erityisesti digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimuksiin. Palveluntarjoajia kehotetaan selvittämään, kuuluuko oma palvelu vaatimusten piiriin ja valmistautumaan vaatimusten soveltamiseen hyvissä ajoin.

Lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille on pääosin selkeä ja vastaa sisällöltään esteettömyysdirektiivin liitettä I. Yleiset vaatimukset tuotteiden esteettömyydelle ovat jo itsessään varsin pitkälle meneviä ja yksityiskohtaisia, minkä lisäksi niitä … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi