rakentaminen

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

(Lausunto tallennetaan lausuntopalveluun, jaottelu lausuntopalvelun mukainen)   Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40) Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa esitysluonnoksesta yleisesti seuraavaa: Hallitusohjelmaan kirjattuna maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtana on ollut alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä suunnitelmaa kuormittavan informatiivisen sisällön keventäminen. Esitysluonnos on jäämässä kauas tavoitteesta. Kaupan osalta esitys ei vastaa kivijalkakaupan tarpeeseen/edellytyksiin … Lue lisää

Muovinkierrätys lisääntyy rakentamisessa – kauppa mukana tuoreessa Green Deal -sopimuksessa

Kalvomuovien erilliskeräystä lisätään koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa tänään allekirjoitetulla vapaaehtoisella Rakentamisen muovit Green Deal -sopimuksella. Mukana ovat myös Kaupan liiton jäsenliitot Teknisen Kaupan liitto, Sähköteknisen Kaupan liitto ja Rakennus- ja Sisustustarvikekaupan liitto RASI, joiden tavoitteena on, että mahdollisimman moni toimialojen kaupan yritys liittyy sopimukseen ja vie tavoitetta osaltaan eteenpäin.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi