Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#sääntely

Suodata:
Raportti

Apteekkilainsäädännön uudistaminen – arvio ehdotetun sääntelymuutoksen vaikutuksista

Kantapaperi

Apteekkisääntelyä on uudistettava – mallia muista Pohjoismaista

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto Liikenne- ja viestintäviraston tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevasta määräysluonnoksesta

Kantapaperi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa on luovuttava kaupan erityissääntelystä

Kantapaperi

Puutteellinen online-kassajärjestelmä tulisi kalliiksi tunnollisesti verot maksavalle yritykselle

Kantapaperi

Suomalaisen kaupan alan sääntely-ympäristö ja haasteet kansainvälisessä kilpailussa

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi