Lausunto säännöksistä arvonlisäverotuksen uudenaikaistamiseksi raja ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa

Komissio antoi joulukuussa 2017 direktiivin alv-direktiivin muuttamisesta. Direktiivillä muutetaan sähköisen kaupankäynnin alv-sääntöjä. Nyt lausuttavana olevat ehdotukset koskevat edellä mainitun direktiivin lisäsääntöjen vahvistamista.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi