Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#kansainvälinen kilpailu

Suodata:
Raportti

Ulkomaisen etäkaupan vaikutukset -loppuraportti

Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry:n yhdessä KPMG Oy Ab:lta tilaaman esiselvityksen loppuraportti (6/2018).
Lausuntodokumentti

Lausunto koskien Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymistä ja lakia yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Tutkimus

Kaupan näkymät 2021 poimintoja selvityksestä / 5.8.2019

Tutkimus

Kaupan näkymät 2020 jäsenille / 28.1.2019

Selvitys jäsenille
Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi