Lausunto koskien Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymistä ja lakia yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi