Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#sääntely

Suodata:
Lausuntodokumentti

Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Raportti

Apteekkilainsäädännön uudistaminen – arvio ehdotetun sääntelymuutoksen vaikutuksista

Lausuntodokumentti

Lausunto Liikenne- ja viestintäviraston tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntodokumentti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi