Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#sääntely

Suodata:
Raportti

Apteekkilainsäädännön uudistaminen – arvio ehdotetun sääntelymuutoksen vaikutuksista

Tutkimus

Aula Reseach kyselytutkimus apteekkien perustamisen vapauttamisesta 23.2.2023

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto Liikenne- ja viestintäviraston tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevasta määräysluonnoksesta

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi