kuluttajansuoja

Kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskeva laki eduskunnan käsittelyssä – myös markkinointia koskevaa viranomaisohjetta selkiytetään

Kaupan mielestä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetuissa lakiuudistuksissa on merkittäviä epäkohtia. Kuluttaja-asiamies ja Kaupan liitto uudistavat yhdessä parhaillaan hintailmaisuja koskevia markkinointiohjeita tavoitteenaan saada työ vietyä läpi vielä kuluvan vuoden aikana.

KKV, Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät: Hyvä kuluttajasuhde on yrityksen ja kuluttajan yhteinen etu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät käynnistävät yrittäjän päivänä 5.9.2019 Hyvä kuluttajasuhde -kampanjan, jolla opastetaan kaupan alan pk-yrityksiä kuluttajansuojan perusasioista. Tavoitteena on lisätä myyjien tietoisuutta ja taitoja, jotta he osaavat toimia oikein kaupankäynnin eri vaiheissa. Lopputuloksena on hyvä kuluttajasuhde, joka lisää kuluttajien luottamusta yritykseen.

Etäkauppa ja muuttuva toimintaympäristö haastavat kuluttajansuojan toteutumisen

Kuluttajansuojalainsäädäntöön esitetään uudistuksia monelta eri taholta. Kotimaisen kaupan näkökulmasta säännösten tiukentamiselle ei kuitenkaan ole tarvetta. Nk. kolmansista maista – esimerkiksi Kiinasta – tuleva etäkauppa saa lisää kilpailuetua, mikäli sääntely EU:n sisämarkkinoilla tai kansallisesti kiristyy.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi