Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#kasvu

Suodata:
Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmiste- ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

   
Lausuntodokumentti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto Verohallinnolle koskien verotonta matkailijamyyntiä

Tutkimus

Kosmetiikan kuluttajamarkkinat Suomessa sekä digitaalinen ostaminen / jäsenille

Tutkimus

Kosmetiikan kuluttajamarkkinat Suomessa sekä digitaalinen ostaminen / poimintoja

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa

Lausuntodokumentti

Lausunto asiasta HE 7/2019 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi