Näkökulmia kaupan alan tulevaisuuteen

Elina Närvänen

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema ’Asiantuntija-artikkeli kaupan toimialasta’ julkaistiin joulukuun alussa osana ministeriön johtamaa kaupan alan tulevaisuusselonteon valmistelua. Tulevaisuusselonteko on kirjattu hallitusohjelmaan, ja sen valmistelussa on ollut mukana laaja joukko kaupan alan toimijoita ja asiantuntijoita.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi