Kaupan liiton lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp)

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi