Vastuullisuus

Kauppa osana kestävää arkea

Kestävä liiketoiminta

Olemme koonneet yritysten vastuullisuustyön tueksi kaksiosaisen työkalun, joka sisältää tarkistuslistoista koostuvan Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun sekä Kerro vastuullisuudesta – vinkkejä viestintään -oppaan.

Sitoumus 2050

Kaupan liitto on mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ja kansallisessa Sitoumus 2050 -hankkeessa.

Kauppa on mukana energiatehokkuussopimuksessa

Monet kaupan yritykset ovat mukana energiatehokkuustalkoissa ja solmineet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa. Energiatehokkuussopimukset ovat keskeisessä asemassa Suomen energiatehokkuustavoitteiden toteuttamisessa. Ne edesauttavat myös ilmastomuutoksen hillinnässä, vapaaehtoisin keinoin. Kaupan liitto on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitoutunut toimialaliitto, ja se vastaa kaupan alan toimenpideohjelman toimeenpanosta.

Lue lisää kaupan alan energiatehokkuussopimuksesta

Materiaalitehokkuus kaupassa

Päivittäistavarakauppa on mukana Suomen ensimmäisessä materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, joka julkistettiin 8.2.2019. Sitoumuksella elintarvikeala etenee kohti kestävää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta.

Ihmisoikeusperiaatteet päivittäistavarakaupan hankintaketjussa

Kaupan yritykset, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset julkaisivat elokuussa 2015 yhteisen näkemyksen siitä, miten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita toteutetaan päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa. Näkemyksen tarkoituksena on auttaa päivittäistavarakaupan yrityksiä toteuttamaan YK:ssa sovittua hankintaketjujen huolellisuusperiaatetta.

Kauppa muovitalkoissa

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

Ollaan ihmisiksi - myös kaupassa

Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.