Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 26.6.2020

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi