Päivittäistavarakauppa ry:n ja Kaupan liiton lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi