Uudet kestävyysraportointivaatimukset työllistävät kaupan yrityksiä

Tulevina vuosina suuryrityksiltä, suurilta konserneilta ja pörssiyrityksiltä aletaan vaatia kestävyysraporttia, jossa avataan yrityksen tai konsernin toiminnalle olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin sekä yritysten hallintotapaan liittyviä tekijöitä. EU:n kestävyysraportointidirektiiviin perustuvat kansalliset säännöt astuivat voimaan 1.1.2024 ja tulevat sovellettaviksi vuosien 2024–2026 aikana yritysten koon mukaan porrastetusti. Kestävyysraportin asiasisältöjä ja raportin laatimista ohjataan yksityiskohtaisemmin EU:n komission hyväksymillä raportointistandardeilla.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi