kestävyysraportointi

EU:n uusi kestävyyslainsäädäntö uhkana pk-yrityksille

Markku Uitto
EU:n kunnianhimoinen vihreän kehityksen ohjelma avaa paljon mahdollisuuksia yrityksille pienentää hiilijalanjälkeään ja kasvattaa hiilikädenjälkeään. Huolta kuitenkin herättävät uudet kestävyysraportointivelvoitteet, jotka ulottavat vaikutuksensa isojen yritysten arvo- ja hankintaketjujen kautta aina pk-yrityksiin asti. Hyvää tarkoittavan direktiivin riskinä on jopa pienten alihankkijayritysten väheneminen unionissa.

Uudet kestävyysraportointivaatimukset työllistävät kaupan yrityksiä

Tulevina vuosina suuryrityksiltä, suurilta konserneilta ja pörssiyrityksiltä aletaan vaatia kestävyysraporttia, jossa avataan yrityksen tai konsernin toiminnalle olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin sekä yritysten hallintotapaan liittyviä tekijöitä. EU:n kestävyysraportointidirektiiviin perustuvat kansalliset säännöt astuivat voimaan 1.1.2024 ja tulevat sovellettaviksi vuosien 2024–2026 aikana yritysten koon mukaan porrastetusti. Kestävyysraportin asiasisältöjä ja raportin laatimista ohjataan yksityiskohtaisemmin EU:n komission hyväksymillä raportointistandardeilla.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi