Dag: 1 april 2020

Finländska webbutiker erövrar marknaderna

Handeln i Finland har digitaliserats i rask takt, och att särskilt de inhemska webbutikerna har erövrat marknaderna framgår av Finsk Handels färska utredning om webbhandeln. De inhemska webbutikernas verksamhet är även uppskattad. Trots detta finns det ännu arbete att göra i internationaliseringen av den finländska digitala handeln. Att handla mat via webben har ökat i hisnande tempo, och coronaepidemin kommer sannolikt att alltjämt påskynda tillväxten.