Månad: april 2024

Kosmetikamarknaden växer överallt – i Finland investerar fler och fler människor i lyxprodukter

De europeiska och finska kosmetikamarknaderna förutspås växa klart långsammare än i resten av världen under de närmaste åren. Inom lyxkosmetika växer dock marknaden i Finland snabbare än i världen i genomsnitt, visar en färsk utredning från Finsk Handel om konsumentmarknaden för kosmetika. Finländarnas inköp av kosmetika styrs allra starkast av billigt pris och lämplighet för hudtypen. Under de senaste åren har användningen av renhetsprodukter minskat, särskilt bland personer under 30 år.

Skattehöjningar prövar handeln och konsumenten

Målet med ramförhandlingarna om att minska skuldsättningen är förståeligt, men regeringens beslut att höja den allmänna mervärdesskattesatsen med 1,5 procentenheter är ett hårt slag särskilt för special- och bruksvaruhandeln som är verksam i Finland. Även de nödvändiga strukturreformerna förblev knappa i ramförhandlingarna.

Strukturreformer bör göras i ramförhandlingarna – effektiva marknader förbättrar också konsumenternas köpkraft  

Senast i ramförhandlingarna bör nödvändiga strukturreformer genomföras för att förbättra den offentliga ekonomin och konsumenternas köpkraft, säger Finsk Handel. Den allmänna mervärdesskattesatsen bör inte höjas, eftersom ökningen skulle särskilt bestraffa den inhemska fackhandeln och hushåll med låga inkomster genom att försvaga köpkraften. Även FoUI-finansieringen bör förnyas och riktas till branscher inom handeln.