Månad: april 2018

Alkoholens dragningskraft vid resor till Estland avtar

Under de senaste åren har finländarna spenderat mindre pengar i Estland samtidigt som allt färre finländare köper med sig alkohol från Estland. Från början av år 2018 ser importen av alkohol ut att fortsätta minska. Tack vare pressen från den internationella webbhandeln och den allt mindre prisskillnaden vad gäller konsumentvaror kan Estlands turism utvecklas till att bli mer serviceinriktad. Under de allra senaste åren har tjänsternas andel av resebudgeten börjat öka.