Månad: mars 2021

Nödvändigt att ersätta förluster som drabbar handeln på grund av begränsningarna

Begränsningarna i rörelsefriheten skulle drabba fack- och bruksvaruhandeln hårt och effekten kan jämföras med nedstängningen av restauranger. I detta fall skulle handeln behöva förutom nedstängningsstöd även lättnader kring arrangemang för skattebetalningar. Upphämtning av beställningar från butikerna vid sidan om paketautomater minskar på kontakter och stöder små handelsföretag i en svår situation.

Begränsningarna i rörelsefriheten som regeringen föreslagit kommer att pröva fackhandeln – snabbt stöd behövs till företag som lider av begränsningarna

Finsk Handel anser att regeringens beslut att begränsa medborgarnas rörelsefrihet är mycket utmanande, speciellt ur fackhandelns synvinkel. De nya begränsningarna slår hårt mot fackhandeln som redan nu på många ställen kämpar för sin existens. Företagen som lider av begränsningarna behöver stöd – snabbt. Masktvånget som statsmakten beslutat om förstärker också handelsbranschens budskap: använd mask!

Digitala köp ökade med mer än en femtedel i Finland – den inhemska näthandeln tog över marknaden

Digitala köp av detaljhandelsvaror ökade i fjol med 22 procent, vilket är en rekordtakt för 2010-talet. Samtidigt ökade andelen inhemska digitala köp, och allt fler inhemska nätbutiker tog sig in på listan över de butiker som kunderna anser vara bäst. Finsk Handel publicerar nu listan för fjärde gången. Nätet håller på att etablera sig som inköpskanal för konsumenter, och nu eller aldrig gäller det att satsa på att utveckla den på såväl företagsnivå som genom politiska beslut.