År: 2020

Fysiska butiker och tjänster uppskattas även under coronatiden – bästa serviceupplevelsen inom dagligvaruhandeln

Under det för konsumenttjänster svåra coronaåret har kundnöjdheten ökat mest hos läkarcentralerna. Av enskilda företag har nöjdheten ökat kraftigast inom Alepa-kedjan, och bäst är den bland Dressmans kunder. Serviceupplevelsen inverkar kraftigt på kundnöjdheten, och den bästa kundnöjdheten finns inom dagligvaruhandeln. Enligt chefsekonom Jaana Kurjenoja på Finsk Handel kan fysiska butiker konkurrera med digitala inköp med läge, utbud och kundservice.

Alla tiders digijul på kommande

I år är det särdeles svårt att förutspå julhandeln. Många av fackhandelns branscher för vilka julsäsongen traditionellt har varit årets viktigaste försäljningssäsong har lidit under coronaåret. För den kommande säsongen är det likväl uppmuntrande att konsumtionsintentionerna i många viktiga produktkategorier nu har förstärkts. December är fortfarande klart den viktigaste försäljningsmånaden för handeln i Finland.

Branschbegränsningen och ansökningsgrunderna för kostnadsstödet till företag måste göras mer flexibelt

Regeringens proposition om tidsbegränsat kostnadsstöd till företag behandlas nu i riksdagen av ekonomiutskottet. Finsk handel anser att lagpropositionen är mycket välkommen och önskar att den behandlas snabbt. Samtidigt anser de att det ännu borde göras ändringar i propositionen för att kostnadsstödet ska nå ut till de företag som behöver det allra mest så bra som möjligt.

Fackförbundet Pro fortsätter med sitt huvudlösa strejkande i Suomen Kotidata – nu inleds den sjunde strejken

Pro meddelade i dag om en ny månadslång strejk 25.11–22.12. Som orsak har Pro angett villkoren för anställningarna i företaget. Det idiotiska är att företaget blir föremål för strejken på grund av en tvist som löstes redan i september. Arbetsdomstolen konstaterade då enhälligt att villkoren i Handelns kollektivavtal kan tillämpas i Kotidata. Enligt Pro skulle strejkandet upphöra bara Kotidata gick med på att ge en löneförhöjning om cirka 500 euro till alla arbetstagare. Detta ogrundade yrkande stöds genom strejkande med risk för att arbetsplatser går förlorade.

Föregångarna inom digital handel visar vägen – ansvarfull näthandel intresserar

Föregångarna i den digitala världen och inom digital handel har börjat intressera sig för ansvarsfrågor. Också prisets ställning som främsta faktor vid köpbeslut har under coronaåret börjat vackla, visar Finsk Handels och Postis undersökning om digitala konsumenters attityder till ansvarsfullhet. De förändrade attityderna bland föregångarna inom digital handel kan återspegla en mera allmän framtida trend.

Pro bedriver fackförbundspolitik på de anställdas bekostnad

Genom att strejka i en månad slår Pro för tillfället hårt mot Suomen Kotidata, ett företag inom handelsbranschen. Finsk Handel har dock inte ännu fått en enda specificerad tvist gällande de anställdas arbetsförhållande eller lön för avgörande, trots att PAM:s förtroendeman, den andra avtalsparten i arbetskollektivavtalet för handeln, redan i åratal har tjänstgjort i företaget. År det här Pros sätt att lösa enskilda anställdas problem i anställningsförhållanden?

Kvalitetens betydelse ökar – coronan ändrar konsumentens köpvanor, men hur länge?

Den konstant öppna webbhandeln har lyfts fram som den vanligaste orsaken till digitala köp. Det är en viktig observation då vi tänker på den inhemska webbhandelns internationella konkurrenskraft. Premium-produkternas betydelse har under coronaåret ökat inom de flesta produktkategorier, såsom friluftsliv och sport. Resultatet är viktigt även med tanke på den begynnande julhandeln då allt fler konsumenter i jämförelse med tidigare är beredda att satsa på kvalitet framom ett billigt pris.

Pro har inlett en månadslång strejk inom Kotidata – vad händer?

Trots Kotidatas kraftiga och konkreta utvecklingsåtgärder inleder Fackförbundet Pro i dag en strejk inom företaget som kan pågå i upp till en månad. Strejken kan vara ödesdiger för Kotidata. Trots detta försöker Pro envist tvinga företaget att följa villkoren i kollektivavtalet för ICT-branschen, som inte lämpar sig för företaget.