Månad: februari 2020

Servicebranschernas kunskapsbarometer: Kontinuerligt lärande hjälper sysselsättningen mer än lönesubventioner

I företag inom servicebranscherna krävs en hög kunskapsnivå. För personer som saknar utbildning erbjuds bara lite arbete, även med lönesubventioner, framgår det av Servicebranschens kunskapsbarometer. Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Finsk Handel och Finans Finland kräver effektivare sysselsättningsåtgärder av regeringen.

Fackhandeln drev tillväxten inom detaljhandeln – hårdare internationell konkurrens

Omsättningen inom detaljhandeln utvecklades positivt under 2019. Tillväxten drevs av försäljningstoppen inom fack- och varuhushandeln under sensommaren och hösten. Sysselsättningen inom detaljhandeln sjönk dock från året innan bland annat på grund av effektivisering av inköpskedjor och funktioner, automatisering samt internationell konkurrens.

Finsk Handel anser det beklagligt att förhandlingarna bryts – kollektivavtalet måste svara mot de krav som omvälvningen inom handeln ställer

Finsk Handel anser det var mycket beklagligt att Servicefacket PAM har brutit kollektivavtalsförhandlingarna för handeln och meddelat om övertidsförbud och arbetsinställelse. Handeln har förbundit sig till en för Finlands framgång viktig exportdriven arbetsmarknadsmodell och vill även hålla fast vid branschens möjligheter att sysselsätta människor.