År: 2018

Finland kan betjäna femtioplussare: Kundnöjdhet med konsumenttjänster i Finland 2018

Det finns stora skillnader i kundnöjdheten mellan olika åldersgrupper. Bland personer under 35 år är kundnöjdheten lägre än bland personer över femtio i samtliga branscher. Av handelsbranscherna uppskattar kunderna kvaliteten på dagligvaruhandeln, men den relativa prisupplevelsen är svagare. På det hela taget är kundnöjdheten högst inom hälsotjänster, hotell och dagligvaruhandeln.

Då kosttillskott som köpts i utlandet innehåller designerdrog och en laddare bränner ner huset, har köparen ansvaret

Finska myndigheter och andra organisationer driver kampanj på bred front för säkert nät-köpande. Konsumenters shoppande i utländska nätbutiker har ökat kraftigt under de senaste åren och Tullen har fyllts av små paket. I värsta fall är dessa inköp enligt myndigheternas observationer ”farligt skräp”. Kampanjen vill väcka konsumenter till att identifiera sitt eget ansvar: om du köper produkter direkt från länder utanför EU, är du även ansvarig för produkternas säkerhet.

Tillväxten inom handeln saktar in nästa år – beskattningen av servicearbete begränsar tillväxten

Inte ens den starka konjunkturen har räckt för att lyfta handeln till de tillväxtsiffror som upplevdes i början av 2000-talet. Detaljhandeln väntas i år växa i samma takt som förra året, men nästa år saktar tillväxten in. Sysselsättningen, som tillfälligt ökat, återgår till att minska år 2020. Inom partihandeln har den ökade omsättningen inte ökat sysselsättningen. Utvecklingen av servicebranscherna bromsas av den mångfaldiga beskattningen som ansamlas på servicearbetets pris. Den tunga beskattningen på servicearbete och konsumtionen som minskar i takt med att befolkningen åldras kommer att skada de privata tjänsternas framtid om beskattningen inte lättas.

Mari Kiviniemi blir VD för Finsk Handel

Till verkställande direktör för Finsk Handel från och med 1.1.2019 har utnämnts politices magister Mari Kiviniemi, 49. Mari Kiviniemi arbetar för tillfället som biträdande generalsekreterare för OECD. Mari Kiviniemi har tidigare varit Finlands statsminister, förvaltnings- och kommunminister, utrikeshandels- och utvecklingsminister och riksdagsledamot under en lång tid.

Marknaden för herrkläder ökar globalt – och även i Finland

En snabbare tillväxt i konsumtionen av herrkläder än i konsumtionen av damkläder är ett allmänt fenomen som syns även i Finland. Förra året köpte finländarna nästan en procent mer kläder än föregående år. Särskilt inköpen från utländska nätbutiker och handeln mellan privatpersoner ökade när specialaffärerna för kläder och stormarknadernas försäljning av kläder minskade. I Finland köps mycket kläder från stormarknader, sportaffärer och internationella modekedjor. Prisma är det populäraste inköpsstället för kläder och skor i Finland.

Alkoholens dragningskraft vid resor till Estland avtar

Under de senaste åren har finländarna spenderat mindre pengar i Estland samtidigt som allt färre finländare köper med sig alkohol från Estland. Från början av år 2018 ser importen av alkohol ut att fortsätta minska. Tack vare pressen från den internationella webbhandeln och den allt mindre prisskillnaden vad gäller konsumentvaror kan Estlands turism utvecklas till att bli mer serviceinriktad. Under de allra senaste åren har tjänsternas andel av resebudgeten börjat öka.