stöd

Finsk Handel och PAM: Fackhandelns situation har rasat snabbt till en alarmerande nivå – beslut om direkt stöd till företagen behövs snart

Finsk Handel och Servicefacket PAM kräver snabb information av regeringen om hurdana direkta stöd staten är redo att vidta för att undvika fackhandelns konkursvåg. Ett mer omfattande samhällsansvar och tydliga stödåtgärder förväntas även av hyresvärdarna. I många fackhandelsföretag är situationen alarmerande: försäljningen har rasat med 80–90 procent endast på några veckor.

Finsk Handel: Nu behövs snabba beslut om direkt stöd för till exempel hyreskostnader – modell från övriga nordiska länder

Finsk Handel skyndar på regeringens beslut om direkta stöd till företagen för bland annat hyreskostnaderna. För fackhandeln har coronaepidemin orsakat ett kritiskt läge så lösningarna behövs snabbt. Enligt uppgifter i offentligheten kan understöd från NTM-centralerna i fortsättningen även användas för att betala löner och hyror och att man som bäst håller på att förbereda en förordning som möjliggör detta. Även om förordningens juridiska formuleringar fås till stånd nästa vecka är det nödvändigt att preliminärt kunna bekräfta saken så snabbt som möjligt. Finsk Handel föreslår att lösningen hämtas från de former av direkt stöd som de övriga nordiska länderna tagit i bruk.