coronavirus

Coronan bidrog till tillväxt inom handeln – sysselsättningen minskade

Under coronaåret ökade omsättningen inom detaljhandeln med knappt fyra procent. Coronan behandlade emellertid branscherna inom handeln på ett omväxlande sätt. Förra årets tillväxt i omsättningen syns inte i växande sysselsättning eller antalet företag, utan bägge fortsätter minska enligt den rådande trenden inom handeln. Den digitala handeln uppnådde rekordsiffror på grund av pandemin. När vi småningom går mot en tid efter coronan är det viktigt att hålla koll på köpkraften, kompetens och företagande.

Detaljhandeln växer, fackhandeln delvis hårt prövad av corona – fler jobb i branschen genom strukturella reformer

Corona fick försäljningen av elektronik, järnhandelsvaror och dagligvaror att öka rentav rekordartat på sina håll, men många branscher inom fackhandeln drabbades hårt. Samtidigt har bortfallet av arbetstillfällen inom detaljhandeln blivit snabbare. En eventuell andra våg av coronavirus i slutet av året kan mer än halvera den prognostiserade tillväxten på 2,5 procent inom detaljhandeln och få arbetstillfällen att försvinna allt snabbare. För att avlägsna de flitfällor som handeln plågas av krävs djärva och heltäckande strukturreformer.

Köpvanor förändrades i och med coronan – det finns även vinnare i krisen

I och med coronaepidemin har användningen av sociala medier och olika enheter förändrats. Förändringarna visar sig redan på de första metrarna av konsumentens köpstig, till exempel i hur köpimpulser skapas. Även digitala inköp har förändrats både vad gäller de enheter som används för inköp och de produkter som köps. I stället för digitala inköp har konsumenterna övergått till att handla elektronik såväl i fysiska butiker som i webbutiker. Utredningen grundar sig på uppgifterna från Statistas internationella konsumentenkät.

Butiksbesöken har minskat ytterligare, men den digitala handeln ökar – en femtedel har redan prövat på att handla mat på nätet under coronakrisen

Allt eftersom coronakrisen har fortsatt har allt fler konsumenter ytterligare minskat sina butiksbesök. Speciellt tydligt syns detta i huvudstadsregionens specialbutiker, varuhus och shoppingcenter. Samtidigt har antalet digitala köpare ökat markant under bara några veckor. I synnerhet barnfamiljerna har ökat sina nätinköp, men även de äldsta åldersgrupperna handlar mera digitalt än tidigare. Det brådskar med riktade, direkta stödåtgärder för att företagen som råkat i svårigheter under coronakrisen ska klara sig genom den värsta tiden.

Finsk Handel och Palta föreslår ny restart-lönesubvention – målet är att förkorta permitteringarna och undvika uppsägningar

Finsk Handel och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta föreslår att de företag som drabbats hårdast av coronakrisen och begränsningsåtgärderna får restart-lönesubvention för att kunna inleda verksamheten på nytt och förkorta permitteringstiderna. Redan över 150 000 finländare är för tillfället permitterade på heltid.

Konsumentenkät: Digitala inköp och viljan att pröva på digitala matinköp ökar

Den akuta coronakrisen har radikalt minskat butiksbesöken, vilket märks speciellt i att specialbutikernas försäljning har rasat. De digitala inköpen ökar ändå och en femtedel av konsumenterna tänker öka sina nätinköp om krisen blir långvarig. Också de äldre åldersklasserna är villiga att pröva på och utöka sina nätinköp. Pandemin har redan lett till omfattande permitteringar och uppsägningar inom handeln och Finsk Handel efterlyser därför snabba stödåtgärder för företagen i form av direkta stöd.

Regeringens beslut en besvikelse för handeln – det hårt efterlängtade direkta stödet saknas fortfarande på listan

Regeringens beslut i dag om ökad företagsfinansiering var i sig välkommet, men storleksklassen och sammansättningen av åtgärderna var en besvikelse för handeln. Det direkta stöd som är hårt efterlängtat av framför allt de butiker inom specialbranscher och annan försäljning och som nu lider av försäljningsras saknades bland besluten. Finsk Handel är rädd för att coronavåren kommer att medföra en konkursvåg inom den sektor som sysselsätter flest personer.

Enkät: Över en fjärdedel av butikerna uppger att omsättningen har kollapsat nästan helt – antalet anställda har redan skurits ner med 25 %

Av den enkät som Finsk Handel låtit göra bland sina medlemsföretag framgår att omsättningen har rasat med över hälften för nästan två femtedelar av företagen inom handeln och för över en fjärdedel med över 70 procent. Över hälften av företagen inom handeln har minskat sin personalstyrka, främst genom att permittera. Regeringens stödåtgärder biter inte på handelns problem.

Coronapandemin sätter i synnerhet fackhandeln på prov med minskad omsättning och sysselsättning

Sysselsättningen inom detaljhandeln har haft en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 och kommer att försvagas ytterligare av coronapandemin. Konsumenterna upplever också att risken för arbetslöshet har ökat, vilket direkt återspeglas i konsumtionsbeteendet. Omsättningen förväntas minska i stället för den tidigare prognostiserade måttliga tillväxten. Situationen drabbar hårdast den inhemska fackhandeln, som redan befinner sig i en kritisk situation.