År: 2021

Ungdomar får lära känna handeln och arbetslivet i Världens största etäTET

Den största arbetsgivaren inom näringslivet och den största arbetsgivaren för ungdomar, handeln, presenterar sig omfattande och mångsidigt för ungdomar i november på Världens största etäTET, d.v.s. distansprao, samordnad av Ekonomi och ungdom TAT. Finsk Handel och dess företagspartner är oroade över bristen på kunniga arbetare vilket hotar även handelsbranschen. Med attraktionsarbete försöker man locka ungdomar till den ansvarsfulla och ständigt framåtskridande handelsbranschen.

Regeringens sysselsättningsåtgärder svarar inte tillräckligt på den allt större bristen på arbetskraft

Finsk Handel är besviken över att regeringen skjuter upp en del av sina sysselsättningsåtgärder till nästa år. De beslut som nu har fattats kommer bara att lindra flitfällorna för studenter och pensionärer. På den positiva sidan beslutades det i budgetförhandlingarna att inte höja inkomstbeskattningen och därmed minska köpkraften. Förhandlingarnas beslut förbättrar dock inte handelns internationella konkurrenskraft.

Servicebranschernas organisationer: Att sänka elskatten inom servicebranschen skulle påskynda uppnåendet av klimatmålen och stärka konkurrenskraften

Att uppnå målet för koldioxidneutralitet senast 2035 förutsätter beslut av regeringen som stöder företagens koldioxidsnålhet inom servicebranscherna. Ett viktigt sådant beslut skulle vara att sänka elskatten inom servicebranschen. En sänkning av elskatten skulle också skydda Finlands kostnadskonkurrenskraft och inhemska arbetsplatser. Tjänstesektorn som kämpar i den ökande internationella konkurrensen betalar för närvarande 45 gånger högre elskatt än industrin.

Handeln ökar, men skattekilen tär på konsumenternas köpkraft

Tillväxten inom detaljhandeln är snabb i år, men den saktar småningom farten till samma nivå som före pandemin. Sysselsättningen återhämtar sig inte alldeles till samma nivå som 2019, och den internationella och inhemska konkurrensen pressar fortfarande företagen att effektivisera och automatisera sina verksamheter. Den flerdubbla skattekilen inom service höjer priserna och försvagar köpkraften. Att underlätta beskattningen av arbete borde vara en av regeringens viktigaste åtgärder under den återstående regeringsperioden.

Vi behöver få en ändring av den knappa kostnadsstödslinjen och bättre förutsägbarhet för sommarens turistsäsong

Finlands regering bereder den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag, som är mycket nödvändig även för företag inom handeln i och med att coronapandemin och tillhörande begränsningsåtgärder drar ut på tiden. Finsk Handel anser att de föreslagna stödkriterierna är för strama, eftersom de fortfarande exkluderar en stor del av företagen inom handeln. En trög öppning för turismen och sommarens festsäsong ökar de ekonomiska utmaningarna för företagare, varför det är nödvändigt att granska stödkriterierna.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Företag behöver en bättre förutsägbarhet gällande samlingsbegränsningar när sommarens festsäsong närmar sig

Sommarens festsäsong börjar snart, men det är fortfarande oklart om finländarna kan hålla fester och företagen satsa på säsongen. Finsk Handel och Företagarna i Finland förutsätter att när sjukdomssituationen har gett sig, ska myndigheterna snabbt granska samlingsbegränsningarna och rekommendationerna igen samt meddela besluten i tid. Att lyckas med festsäsongen kan vara en fråga om kontinuiteten i hela verksamheten särskilt för fackhandel och företag inom servicebranschen som lider av den förlängda pandemin.