År: 2021

Konkurrensen intensifierar näthandeln av mat – Kunderna vill ha bekvämlighet i vardagslivet

Antalet regelbundna användare av den elektroniska dagligvaruhandeln har mer än fördubblats jämfört med perioden före coronaviruset i början av år 2020. Särskilt barnfamiljer köper mat på nätet oftare än andra, och de skulle också vara mer intresserade av att testa det. Med nya företag och verksamhetssätt har konkurrensen inom den elektroniska mathandeln först nu börjat på allvar.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Livskraftsarbete i stadscentrum som en prioritet för stadsfullmäktige

Det är nödvändigt att satsa på livskraften i stadscentrum i hela landet, och främjandet av livskraften i stadscentrum måste prioriteras i det arbete som de nya stadsfullmäktige gör, kräver Finsk Handel och Företagarna i Finland. Coronapandemin har tystat stadscentrumen och berövat viktiga kundflöden från specialiserade butiker. Det finns också en långsiktig trend bakom denna utveckling, som förstärks av den ökade näthandeln och den ökande trenden att arbeta på distans.  

Kosmetikamarknaden tar fart nästa år – fler skönhetsprodukter än förra året kommer att förpackas redan till julklappar

I år har efterfrågan på kosmetikaprodukter ökat jämfört med 2020, men den faktiska tillväxten av efterfrågan förväntas för nästa år. I Finland har pandemitiden mest beskattat inköp av smink och dofter, minst av allt produkter relaterade till personlig renlighet. Digitala inköp av kosmetika förväntas växa i snabb takt i framtiden.

Kampanjen Vänligt bemött (Ollaan ihmisiksi) inleds – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött från Finsk Handel och Servicefacket PAM väcker konsumenterna till att fundera över sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder. Tidpunkten för kommunikationsinsatsen som inleds idag är igen under den hektiska julsäsongen. Den redan traditionella kampanjens budskap är inte föråldrat – tvärtom.  

Julhandeln förväntas återhämta sig jämfört med förra året

Julhandeln förväntas öka i år jämfört med år 2020. Mer än en fjärdedel av butikerna förväntar sig att julhandeln ska även börja tidigare, bland annat i samband med Black Friday. Särskilt vissa sport-, elektronik- och modebutiker förväntar sig en tidig julsäsong. December är ändå fortfarande den klart viktigaste försäljningsmånaden för detaljhandeln i Finland.

Corona har utmanat handelns serviceförmåga – de mest nöjda kunderna inom dagligvaruhandeln

Kundernas upplevelse av servicen skapar kundnöjdhet och därmed lojalitet mot butiken. Serviceupplevelsens betydelse för kundnöjdheten är särskilt stor för kunder över 50 år. Åldersstrukturen håller på att förändras i Finland, och därför är det allt viktigare för handeln att fundera över hur man ska svara på behoven hos kunder i olika åldrar. Serviceupplevelsen och kundnöjdheten är som bäst inom dagligvaruhandeln och som svagast inom järnhandeln samt i inrednings- och möbelaffärer.

Handelns utsläpp minskar effektivt, men inte tillräckligt effektivt för att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2035

Enligt handelns koldioxidindex minskade branschens växthusgaser med 8 procent år 2020. Det ambitiösa utsläppsminskningsarbetet som utförs av företag inom branschen syns i en god utveckling, men baserat på koldioxidindexet är den nuvarande utsläppsminskningstakten inte tillräcklig för att uppnå koldioxidneutralitet år 2035. Att öka elförbrukningen och den lägre elskattesatsen inom tjänstesektorn, som påskyndar elförbrukningen, är förutsättningar för koldioxidneutral handel.