År: 2021

Vi behöver få en ändring av den knappa kostnadsstödslinjen och bättre förutsägbarhet för sommarens turistsäsong

Finlands regering bereder den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag, som är mycket nödvändig även för företag inom handeln i och med att coronapandemin och tillhörande begränsningsåtgärder drar ut på tiden. Finsk Handel anser att de föreslagna stödkriterierna är för strama, eftersom de fortfarande exkluderar en stor del av företagen inom handeln. En trög öppning för turismen och sommarens festsäsong ökar de ekonomiska utmaningarna för företagare, varför det är nödvändigt att granska stödkriterierna.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Företag behöver en bättre förutsägbarhet gällande samlingsbegränsningar när sommarens festsäsong närmar sig

Sommarens festsäsong börjar snart, men det är fortfarande oklart om finländarna kan hålla fester och företagen satsa på säsongen. Finsk Handel och Företagarna i Finland förutsätter att när sjukdomssituationen har gett sig, ska myndigheterna snabbt granska samlingsbegränsningarna och rekommendationerna igen samt meddela besluten i tid. Att lyckas med festsäsongen kan vara en fråga om kontinuiteten i hela verksamheten särskilt för fackhandel och företag inom servicebranschen som lider av den förlängda pandemin.

En snabb och välorganiserad corona-exit som informerats om öppet möjliggör en återhämtning av ekonomin

Ett snabbt, men kontrollerat uppöppnande av samhället när coronapandemin har lugnat ner sig är viktigt för den ekonomiska återhämtningen. Att rikta vaccinet till vissa regioner och införa ett coronapass skulle påskynda den goda utvecklingen. Finsk Handel påminner om vikten av att informera öppet och i god tid om avvecklingen av restriktionerna och stödåtgärderna för att ge företagen en tydlig planeringshorisont.

Handelns budskap till regeringens halvårsbudget: lösningar som stöder köpkraft, incitament för en grön övergång och fart på lokalt avtalande

För servicebranscherna och särskilt för många företag inom fackhandeln har det gångna året varit svårt. Av regeringens halvårsbudget förväntar sig handeln beslut som sätter fart på ny tillväxt och höjer sysselsättningen. Metoder för att nå dessa mål bör vara främjande av lokala avtal, säkerställande av konsumenternas köpkraft och skattelösningar som stöder en grön övergång.

Handeln håller kommunerna i rullning – livskraften stärks med lokala beslut

Företagen inom handel är betydande sysselsättare, skattebetalare och investerare i kommunerna. Det är med andra ord inte likgiltigt hur det går med handeln eftersom branschen skapar välfärd, framgång och arbete överallt i Finland. Finsk Handel uppmuntrar kommande kommunbeslutsfattare att beakta de lokala handelsföretagen i kommunernas beslutsfattande och erbjuder kandidaterna material till stöd för valarbetet.

Nödvändigt att ersätta förluster som drabbar handeln på grund av begränsningarna

Begränsningarna i rörelsefriheten skulle drabba fack- och bruksvaruhandeln hårt och effekten kan jämföras med nedstängningen av restauranger. I detta fall skulle handeln behöva förutom nedstängningsstöd även lättnader kring arrangemang för skattebetalningar. Upphämtning av beställningar från butikerna vid sidan om paketautomater minskar på kontakter och stöder små handelsföretag i en svår situation.

Begränsningarna i rörelsefriheten som regeringen föreslagit kommer att pröva fackhandeln – snabbt stöd behövs till företag som lider av begränsningarna

Finsk Handel anser att regeringens beslut att begränsa medborgarnas rörelsefrihet är mycket utmanande, speciellt ur fackhandelns synvinkel. De nya begränsningarna slår hårt mot fackhandeln som redan nu på många ställen kämpar för sin existens. Företagen som lider av begränsningarna behöver stöd – snabbt. Masktvånget som statsmakten beslutat om förstärker också handelsbranschens budskap: använd mask!