År: 2021

En snabb och välorganiserad corona-exit som informerats om öppet möjliggör en återhämtning av ekonomin

Ett snabbt, men kontrollerat uppöppnande av samhället när coronapandemin har lugnat ner sig är viktigt för den ekonomiska återhämtningen. Att rikta vaccinet till vissa regioner och införa ett coronapass skulle påskynda den goda utvecklingen. Finsk Handel påminner om vikten av att informera öppet och i god tid om avvecklingen av restriktionerna och stödåtgärderna för att ge företagen en tydlig planeringshorisont.

Handelns budskap till regeringens halvårsbudget: lösningar som stöder köpkraft, incitament för en grön övergång och fart på lokalt avtalande

För servicebranscherna och särskilt för många företag inom fackhandeln har det gångna året varit svårt. Av regeringens halvårsbudget förväntar sig handeln beslut som sätter fart på ny tillväxt och höjer sysselsättningen. Metoder för att nå dessa mål bör vara främjande av lokala avtal, säkerställande av konsumenternas köpkraft och skattelösningar som stöder en grön övergång.

Handeln håller kommunerna i rullning – livskraften stärks med lokala beslut

Företagen inom handel är betydande sysselsättare, skattebetalare och investerare i kommunerna. Det är med andra ord inte likgiltigt hur det går med handeln eftersom branschen skapar välfärd, framgång och arbete överallt i Finland. Finsk Handel uppmuntrar kommande kommunbeslutsfattare att beakta de lokala handelsföretagen i kommunernas beslutsfattande och erbjuder kandidaterna material till stöd för valarbetet.

Nödvändigt att ersätta förluster som drabbar handeln på grund av begränsningarna

Begränsningarna i rörelsefriheten skulle drabba fack- och bruksvaruhandeln hårt och effekten kan jämföras med nedstängningen av restauranger. I detta fall skulle handeln behöva förutom nedstängningsstöd även lättnader kring arrangemang för skattebetalningar. Upphämtning av beställningar från butikerna vid sidan om paketautomater minskar på kontakter och stöder små handelsföretag i en svår situation.

Begränsningarna i rörelsefriheten som regeringen föreslagit kommer att pröva fackhandeln – snabbt stöd behövs till företag som lider av begränsningarna

Finsk Handel anser att regeringens beslut att begränsa medborgarnas rörelsefrihet är mycket utmanande, speciellt ur fackhandelns synvinkel. De nya begränsningarna slår hårt mot fackhandeln som redan nu på många ställen kämpar för sin existens. Företagen som lider av begränsningarna behöver stöd – snabbt. Masktvånget som statsmakten beslutat om förstärker också handelsbranschens budskap: använd mask!

Digitala köp ökade med mer än en femtedel i Finland – den inhemska näthandeln tog över marknaden

Digitala köp av detaljhandelsvaror ökade i fjol med 22 procent, vilket är en rekordtakt för 2010-talet. Samtidigt ökade andelen inhemska digitala köp, och allt fler inhemska nätbutiker tog sig in på listan över de butiker som kunderna anser vara bäst. Finsk Handel publicerar nu listan för fjärde gången. Nätet håller på att etablera sig som inköpskanal för konsumenter, och nu eller aldrig gäller det att satsa på att utveckla den på såväl företagsnivå som genom politiska beslut.

Coronan bidrog till tillväxt inom handeln – sysselsättningen minskade

Under coronaåret ökade omsättningen inom detaljhandeln med knappt fyra procent. Coronan behandlade emellertid branscherna inom handeln på ett omväxlande sätt. Förra årets tillväxt i omsättningen syns inte i växande sysselsättning eller antalet företag, utan bägge fortsätter minska enligt den rådande trenden inom handeln. Den digitala handeln uppnådde rekordsiffror på grund av pandemin. När vi småningom går mot en tid efter coronan är det viktigt att hålla koll på köpkraften, kompetens och företagande.