direkt stöd

Butiksbesöken har minskat ytterligare, men den digitala handeln ökar – en femtedel har redan prövat på att handla mat på nätet under coronakrisen

Allt eftersom coronakrisen har fortsatt har allt fler konsumenter ytterligare minskat sina butiksbesök. Speciellt tydligt syns detta i huvudstadsregionens specialbutiker, varuhus och shoppingcenter. Samtidigt har antalet digitala köpare ökat markant under bara några veckor. I synnerhet barnfamiljerna har ökat sina nätinköp, men även de äldsta åldersgrupperna handlar mera digitalt än tidigare. Det brådskar med riktade, direkta stödåtgärder för att företagen som råkat i svårigheter under coronakrisen ska klara sig genom den värsta tiden.

Konsumentenkät: Digitala inköp och viljan att pröva på digitala matinköp ökar

Den akuta coronakrisen har radikalt minskat butiksbesöken, vilket märks speciellt i att specialbutikernas försäljning har rasat. De digitala inköpen ökar ändå och en femtedel av konsumenterna tänker öka sina nätinköp om krisen blir långvarig. Också de äldre åldersklasserna är villiga att pröva på och utöka sina nätinköp. Pandemin har redan lett till omfattande permitteringar och uppsägningar inom handeln och Finsk Handel efterlyser därför snabba stödåtgärder för företagen i form av direkta stöd.

Regeringens beslut en besvikelse för handeln – det hårt efterlängtade direkta stödet saknas fortfarande på listan

Regeringens beslut i dag om ökad företagsfinansiering var i sig välkommet, men storleksklassen och sammansättningen av åtgärderna var en besvikelse för handeln. Det direkta stöd som är hårt efterlängtat av framför allt de butiker inom specialbranscher och annan försäljning och som nu lider av försäljningsras saknades bland besluten. Finsk Handel är rädd för att coronavåren kommer att medföra en konkursvåg inom den sektor som sysselsätter flest personer.