digitala inköp

Butiksbesöken har minskat ytterligare, men den digitala handeln ökar – en femtedel har redan prövat på att handla mat på nätet under coronakrisen

Allt eftersom coronakrisen har fortsatt har allt fler konsumenter ytterligare minskat sina butiksbesök. Speciellt tydligt syns detta i huvudstadsregionens specialbutiker, varuhus och shoppingcenter. Samtidigt har antalet digitala köpare ökat markant under bara några veckor. I synnerhet barnfamiljerna har ökat sina nätinköp, men även de äldsta åldersgrupperna handlar mera digitalt än tidigare. Det brådskar med riktade, direkta stödåtgärder för att företagen som råkat i svårigheter under coronakrisen ska klara sig genom den värsta tiden.

Finländarna satsar på hemmet – även under coronakrisen

En fysisk butik spelar en central roll inom detaljhandel när det gäller produkter för hemmet och boendet både när det gäller informationssökningen inför köpet och själva köpsituationen. De digitala kanalernas och framför allt mobilvärldens betydelse ökar när coronakrisen sätter fart på utvecklingen. Inköpsplatsen väljs ofta utifrån priset men även bland annat utbud och kvalitet är viktiga valkriterier för många. Coronaviruset hotar den viktigaste säsongen för järnhandel, fackhandelns största bransch. Man skulle snabbt kunna hjälpa branschen genom att höja hushållsavdraget.

Konsumentenkät: Digitala inköp och viljan att pröva på digitala matinköp ökar

Den akuta coronakrisen har radikalt minskat butiksbesöken, vilket märks speciellt i att specialbutikernas försäljning har rasat. De digitala inköpen ökar ändå och en femtedel av konsumenterna tänker öka sina nätinköp om krisen blir långvarig. Också de äldre åldersklasserna är villiga att pröva på och utöka sina nätinköp. Pandemin har redan lett till omfattande permitteringar och uppsägningar inom handeln och Finsk Handel efterlyser därför snabba stödåtgärder för företagen i form av direkta stöd.